نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
سند توسعه سلامت استان خراسان رضوی تدوین می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 367
دومین کودک با انگشتان اضافی در بیمارستان امام رضا(ع) تحت درمان قرار می گیرد نوشته شده توسط محسن فراهی 623
اهداء زمين به حوزه سلامت شهرستان خليل آباد نوشته شده توسط شفیعی 426
کمک 750میلیون ریالی خیر کاشمری به حوزه سلامت این شهرستان نوشته شده توسط امیر افشار 342
اهداي هزينه مراسم ختم به حوزه سلامت شهرستان خليل آباد نوشته شده توسط شفیعی 638
اهدای هزینه مراسم ختم به حوزه سلامت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 659
کمک دویست میلیون ریالی یک پدر شهید به حوزه سلامت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 309
متن و حاشيه مراسم عيدانه خيرين سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهد نوشته شده توسط 114 1231
کمک 400میلیون ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 533
کمک 200میلیون ریالی مادر شهیدان عاصمی به حوزه سلامت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 270

آخرین اخبار