نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به‌ مناسبت روز اورژانس نوشته شده توسط مکرم 65
پیام رییس دانشگاه به مناسبت روز بهورز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 98
پیام دکتر دارابی رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز داروساز نوشته شده توسط مکرم 63
پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط مکرم 81
ویژه نامه روز پزشک و داروساز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 98
پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط مکرم 114
مروری اجمالی بر 5 سال خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دولت تدبیر و امید(بخش دوم) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 75
مروری اجمالی بر 5 سال خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دولت تدبیر و امید(بخش اول) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 66
یادداشت؛ جوانی فصل نشاط، عشق و امید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 75
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز خبرنگار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 58

آخرین اخبار