نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیام قدردانی سرپرست دانشگاه به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 949
پیام سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دکتر مهرابی بهار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1106
پیام دکتر مهرابی بهار به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1151
دکتر محمد رضا دارابی محبوب سرپرست دانشگاه علوم پزشكي مشهد شد/ قدردانی از خدمات دکتر مصطفی مهرابی بهار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1719
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز بهورز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 363
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز داروساز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 274
پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 327
یادداشت وزیر بهداشت به مناسبت روز پزشک؛حرفه آسمانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 357
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 793
اعلام حمایت بیش از پیش خانواده بزرگ دانشگاه از وزير بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 588

آخرین اخبار