نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قدردانی استاندار خراسان رضوی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 501
داوطلبان سلامت الگوي عيني مشارکت مردم در توسعه کمي و کيفي برنامه‌هاي سلامت نوشته شده توسط مریم مومن نژاد 529
پيام تبریک معاون بهداشت دانشگاه به مناسبت روز جهاني داوطلب نوشته شده توسط مریم مومن نژاد 677
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دار فانی را وداع گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1358
مراسم گرامیداشت مدیر فقید بودجه دانشگاه برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 852
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درگذشت دکتر محمد نادری را تسلیت گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1815
مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دار فانی را وداع گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2634
پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 311
شبکه پرونده الکترونیک سلامت در هجده هزار واحد خدمات سلامت ایجاد می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 309
پیام تسلیت وزیر بهداشت به جامعه چشم پزشکی کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 322