نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دار فانی را وداع گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1488
مراسم گرامیداشت مدیر فقید بودجه دانشگاه برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 989
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درگذشت دکتر محمد نادری را تسلیت گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1946
مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دار فانی را وداع گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2773
پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 434
شبکه پرونده الکترونیک سلامت در هجده هزار واحد خدمات سلامت ایجاد می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 450
پیام تسلیت وزیر بهداشت به جامعه چشم پزشکی کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 390
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درگذشت دکتر میر نقی موسوی را تسلیت گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1023
پیام تسلیت رییس دانشگاه به مناسبت در گذشت دکتر موسوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1807
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارفانی را وداع گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2252

آخرین اخبار