اجراي طرح سلامت دهان و دندان ويژه گروه هدف دانش آموزان در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

طرح تحول سلامت دهان و دندان ويژه گروه هدف دانش آموزان در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد آغاز مي شود.

به گزارش وب دا، مسئول بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت خراسان رضوي با اشاره به اينکه طرح تحول سلامت دهان و دندان  از ابتداي امسال در قالب برنامه پزشک خانواده در مناطق روستايي به اجرا در آمد اظهار داشت: در قالب اين برنامه مادران باردار و شيرده و کودکان کمتر از 14 سال در شهرهاي زير 20 هزار نفر و مناطق روستايي زير پوشش مراقبتهاي سلامت دهان، فلورايد تراپي، فيشور سيلانت و آموزش قرار گرفتند.

دکتر بهمن کلاني خاطر نشان کرد: با توجه به آغاز سال تحصيلي جديد، اين طرح در مناطق شهري زير پوشش دانشگاه براي گروه هدف دانش آموزان اول تا سوم دبستان نيز اجرايي مي شود.

وي تصريح کرد: در قالب اين طرح 230 هزار دانش آموز زير پوشش برنامه هاي سلامت دهان و دندان از جمله وارنيش تراپي و معاينات قرار مي گيرند.

مسئول بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت خراسان رضوي افزود: قرار است در اين برنامه اطلاعات سلامت دهان و دندان دانش آموزان در نرم افزار  سلامت  نيز به ثبت برسد.

گفتني است: طرح تحول سلامت دهان و دندان ويژه دانش آموزان 21 مهر ماه با حضور رييس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، جمعي از مسئولان دانشگاهي و استاني آغاز شود.

فيشور سيلانت پرکردن دندان شش با مواد خاص براي پيشگيري از پوسيدگي دنداني در کودکان انجام مي شود زيرا دندان شش نخستين دندان دائمي است که رويش مي يابد اما بيشتر مردم فکر مي کنند که اين دندان شيري است و بدان توجهي ندارند.

آخرین اخبار