30 دستگاه يونيت دندانپزشکي سيار در مدارس زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد نصب مي شود

  • PDF

مسئول بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت خراسان رضوي اظهار داشت:‌به منظور اجراي طرح تحول سلامت دهان و دندان 30 دستگاه يونيت دندانپزشکي سيار در مدارس زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد نصب مي شود.

به گزارش وب دا، دکتر بهمن کلالي اظهار داشت: اين تعداد يونيت در مدارس ابتدايي که داراي فضاي کافي هستند نصب مي شود تا بتوانيم خدمات را به شکل مناسبي به دانش آموزان ارائه دهيم.

وي با اشاره به اجراي برنامه تحول سلامت دهان و دندان در مدارس ابتدايي شهرهاي زير پوشش دانشگاه اظهار داشت: انجام سالانه دو بار فلورايد تراپي، معاينه سلامت دهان و دندان، آموزش پيشگيري و بهداشت دهان و دندان  و درمان از جمله اقداماتي است که در اين برنامه اجرا مي شود.

مسئول بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت خراسان رضوي با بيان اينکه دانش آموزاني که داراي مشکلات دهان و دندان باشند به مراکز دولتي و يا خصوصي طرف قرار داد با دانشگاه ارجاع داده مي شوند خاطر نشان کرد: درمان دانش آموزان با پوشش بيمه خواهد بود و تنها فرانشيز مصوب از آنان اخذ مي شود.

وي با اشاره به اينکه در قالب اين طرح 230 هزار دانش آموز (اول تا سوم ابتدايي در مناطق شهري)زير پوشش برنامه هاي سلامت دهان و دندان  قرار مي گيرندخاطر نشان کرد: قرار است در اين برنامه اطلاعات سلامت دهان و دندان دانش آموزان در نرم افزار  سلامت  نيز به ثبت برسد تا بتوان در آينده سلامت آنان را به شکل مطلوبي پيگيري کرد.

دکتر کلالي با بيان اينکه اين طرح در مناطق روستايي زير پوشش دانشگاه نيز در حال اجراست خاطر نشان کرد: تمامي خدمات ارائه شده در طرح تحول سلامت دهان و دندان در مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از 20 هزار نفر تحت پوشش پزشک خانواده کاملا رايگان است.

وي با اشاره به اينکه طرح سلامت دهان و دندان در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده روستايي از ابتداي امسال آغاز شده است گفت: در قالب اين برنامه مادران باردار و شيرده و کودکان کمتر از 14 سال زير پوشش مراقبتهاي سلامت دهان، فلورايد تراپي، فيشور سيلانت و آموزش قرار گرفتند.

آخرین اخبار