اهداي اعضاي دختر نوجوان به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد

  • PDF

اهداي اعضاي دختر نوجوان مرگ مغزي شده در مشهد مقدس موجب نجات و ادامه زندگي سه بيمار نيازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: در پانصد و چهلمين(540) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ زهرا ايزدي 16 ساله ، كه از بیمارستان رضوي به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهيم خالقي خاطر نشان کرد:کلیه های زنده یاد زهرا ايزدي به خانم 37 ساله ساکن کاشمر و خانم 34 ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وي گفت: کبد اين مرحومه نيز در بيمارستان منتصريه  به آقاي 56 ساله ساکن مشهد اهداء و پيوند شد و به بيمار زندگي دوباره بخشيد.