کسب رتبه نخست مرکز سوانح امدادي شهيد کامياب مشهد در طرح هتلينگ برنامه تحول نظام سلامت

  • PDF

مرکز سوانح امدادي شهيد کامياب از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در ارزيابي اجراي بسته هتلينگ برنامه تحول نظام سلامت موفق به کسب رتبه برتر کشوري شد.

به گزارش وب دا، به همين منظور در همايش نكوداشت مجريان برتر برنامه ارتقاء كيفيت خدمات هتلينگ که در محل سالن مركز همايش‌هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران با حضور دکتر هاشمي وزير بهداشت برگزار شد از تلاشهاي مسئولان اين برنامه تقدير شد.

رييس مرکز سوانح امدادي شهيد کامياب ضمن ابراز خرسندي از کسب اين رتبه و قدرداني از حمايت هاي رييس و ديگر مسئولان دانشگاه اظهار داشت: کسب اين عنوان مرهون تلاش هاي شبانه روزي مديريت و پرسنل اين مرکز بوده که حاصل شده است.

دکتر بيرجندي نژاد با اشاره به اينکه همزمان با ابلاغ بسته هتلينگ برنامه تحول نظام سلامت،بهسازي و بازسازي بخش هاي اين مرکز بر اساس اولويت بندي آغاز شد خاطر نشان کرد: بر اين اساس برنامه عملیاتی کلی و نیز برنامه های هر بخش به صورت زير بنايي برنامه ريزي و تدوين شد و در مرحله نخست تاسیسات فرسوده بطورکامل بازسازی و نوسازی گردید و سپس  اقدامات رفاهی و زیباسازی بخش ها بر پایه های این بازسازی های زیربنائی  مستقرشد.

وي تاکيد کرد: در اجراي اين برنامه، استفاده از نظر مشاورين دفتر فني دانشگاه و بخش خصوصي نقش موثري در پيشبرد اهداف داشت.

گفتني است: در همايش نكوداشت مجريان برتر برنامه ارتقاء كيفيت خدمات هتلينگ دکتر بيرجندي نژاد به عنوان رييس مرکز برگزيده در برنامه هتلينگ برنامه تحول نظام سلامت به بيان مطالبي در زمينه اقدامات موفقيت آميز اين طرح پرداخت.

بازسازي کامل بخش هاي ارتوپدي يک و دوم ، بازسازي و نوسازي اتاق سونوگرافي و اتاق کنترل سي تي اسکن، بازسازي کامل بخش بلوک پزشکان، بازسازي کامل تاسيسات زير بنايي، بازسازي کامل دو اتاق vip، و بازسازي ديگر بخشها از جمله اقداماتي است که در اين مرکز صورت گرفته است.