طرح درج نشانگر رنگي تغذيه اي بر روي محصولات غذايي اجرا مي شود

  • PDF

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از اجراي طرح درج نشانگر رنگي تغذيه اي بر روي محصولات غذايي خبر داد.

 

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا صابري اظهار داشت: اين طرح به منظور افزايش آگاهي مصرف کنندگان و ارتقاء سلامت جامعه و همچنين کمک به مصرف کنندگان براي شناسايي وي‍ژگي هاي تغذيه اي است تا با توجه به شرايط جسمي و نيازهاي شخصي انتخاب آگاهانه اي داشته باشند.

وي خاطر نشان کرد: نشانگر هاي تغذيه اي شامل هشت بخش از جمله انرژي، قند، چربي، نمک و اسيد هاي چرب ترانس است که با درج رنگ هاي سبز، زرد و قرمز ميزان اندک، متوسط و زياد بودن هر بخش را نشان مي دهد.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه جامعه سالم زير بناي توسعه هر کشور است و يکي از راه هاي نيل به اين هدف برخورداري از تغذيه صحيح است گفت: در اختيار قرار دادن اطلاعات به صورت شفاف و قابل درک در مورد فرآورده هاي خوراکي و آشاميدني به مصرف کننده راهکاري مناسب براي رسيدن به اين هدف است.

دکتر محمد رضا صابري تاکيد کرد: همچنين با پيشرفت صنايع غذايي و افزايش رقابت آن ها، گسترش تجارت بين المللي، ارتقاء فرهنگ مصرف کنندگان و توجه بيشتر آنها به عوامل سلامتي، برچسب گذاري به عنوان ابزاري مهم جهت اطلاع رساني به مصرف کنندگان و سازمانهاي مرتبط به شمار مي رود.

وي خاطر نشان کرد: دستورالعمل درج نشانگر تغذيه اي در مورد برچسب گذاري تمام مواد اوليه(اعم از توليد داخل و يا وارداتي)، فرآورده هاي غذايي بسته بندي شده آماده فروش مشمول اخذ پروانه ساخت، پروانه بهداشتي ورود و شناسه نظارت کارگاهي و مشاغل خانگي مطالق با قانون مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي بهداشتي از سوي وزارت بهداشت به دانشگاههاي علوم پزشکي ابلاغ شده بايد در منطاق زير پوشش اجرايي شود.