ایمن سازی واکسن تزریقی فلج اطفال در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد

  • PDF

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آغاز ایمن سازی با استفاده از واکسن تزریقی فلج اطفال برای کودکان چهار ماهه در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی خبر داد.


به گزارش وب دا، دکتر محمدجعفر صادقی افزود: این اقدام در راستای برنامه های سازمان جهانی بهداشت برای ریشه کنی فلج اطفال و به مدت شش ماه انجام می شود.
وی خاطر نشان کرد: در همین راستا از ابتدای سال 1395 به جای قطره خوراکی فلج اطفال سه ظرفیتی، نوع دو ظرفیتی فلج اطفال که دارای دو سوش بیماری است به کودکان خورانده می شود.
وی بیان کرد: با اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته حدود 15 سال است که در استان خراسان رضوی و ایران هیچ موردی از بیماری فلج اطفال مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: هم اکنون خراسان رضوی در مرحله ریشه کنی بیماری فلج اطفال قرار دارد، بطوری که پس از طی این مرحله هیچگونه ویروسی از بیماری در محیط وجود نخواهد داشت.
وی گفت: با این حال هم اینک بیماری فلج اطفال در دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان در جوار خراسان رضوی وجود دارد و بر همین اساس برنامه مقابله با بیماری فلج اطفال در خراسان به از حساسیت ویژه ای برخوردار است.
دکتر صادقی افزود: در چارچوب برنامه های مقابله با فلج اطفال کودکان در سنین دو ماهگی، چهار ماهگی، شش ماهگی، 18 ماهگی و شش سالگی قطره فلج اطفال دریافت می کنند.
به گفته وی، طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در خراسان رضوی نیز فروردین و خرداد ماه هر سال در دو نوبت برای کودکان زیر پنج سال ساکن در مناطق مرزی و حاشیه شهر مشهد انجام می شود.
دکتر صادقی گفت: بر این اساس سالانه 75 هزار کودک ساکن در مناطق مرزی و حاشیه شهر مشهد زیر پوشش واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال قرار می گیرند.آخرین اخبار