کسب رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حوزه پژوهش

  • PDF

بر اساس ارزيابي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حوزه پژوهش، موفق به کسب رتبه سوم کشوري شد.

به گزارش وب دا، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: در آخرین رتبه بندی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک کشور، دانشگاه علوم پزشکي مشهد با 2 پله صعود نسبت به سال قبل پس از دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی به رتبه سوم ارتقاء یافت.

دکتر محسن تفقدي با اشاره به اينکه این رتبه مربوط به فعالیتهای پژوهشي سال 93 دانشگاه می باشد، خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت در ارزشیابی اخیر به کیفیت فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها توجه ويژه ای داشته و ارتقاء کيفيت تحقيقات مرتبط با سلامت و تطابق بيشتر با شاخص هاي رتبه بندي بين المللي دانشگاه ها را مد نظر قرار داده است.

وي تصريح کرد: در ارزشیابی فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه ها، محورهاي توليد علم و زيرساخت هاي پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفته که دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجموع حائز رتبه سوم کشوری شده است.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد: در محور توليد علم که حدود 90 درصد امتيازات را شامل مي شود شاخص هايي همچون تعداد مقالات منتشر شده دانشگاه، کيفيت مقالات (مقالات چاپ شده در 25 درصد مجلات برتر هر رشته علمي)، مقالات علمي دانشگاه که حاصل همکاريهاي بين المللي بوده و نيز ميزان استنادات به مقالات دانشگاه مورد ارزيابي قرار گرفته است.

دکتر تفقدي ضمن تبريک به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکي مشهد و قدرداني از  حمایتها و مساعدت های رييس دانشگاه، معاونت توسعه و ساير معاونین دانشگاه، روسا و معاونین پژوهشی دانشکده های تابعه و مراکز تحقیقات تاکيد کرد: کسب این موفقیت حاصل تلاش اعضاء هیات علمی، دانشجویان، کارشناسان و سایر دانشگاهیان بوده که به ثمر نشسته است.

وي ابراز اميدواري کرد: در سالهاي آتي با تلاش محققين و مسئولين اجرايي دانشگاه شاهد حفظ و تداوم ارتقاء جايگاه دانشگاه باشيم.

رتبه بندی نهایی پژوهشی دانشگاههای تیپ یک – سال 2014 (1393)

نام دانشگاه علوم پزشکی

امتیاز تولید علم

امتیاز بودجه

امتیاز زیر ساخت

امتیاز نیروی انسانی

امتیاز کل

رتبه

تهران

1485.86

25.27

81.25

50

1642.38

1

شهید بهشتی

864.59

65.2

90

34.09

1053.88

2

مشهد

771.41

29.3

90

5.68

896.39

3

شیراز

673.24

89.01

90

15.91

868.16

4

اصفهان

768.32

4.03

37.5

2.27

812.12

5

ایران

626.36

100.00

25

9.09

760.45

6

تبریز

678.98

21.61

37.5

12.5

750.59

7

اهواز

425.86

27.47

100

1.14

554.47

8

کرمان

467.46

3.66

25

3.41

499.53

9

آخرین اخبار