برگزاري مانور همگرايي و هم افزايي بهداشت و فوريتها با حضور 25 شهرستان استان در فريمان

  • PDF

 

مانور شهید شادیفر با شعار " همگرایی و هم افزایی بهداشت و فوریتها در پاسخ به حوادث و بلایا با رویکرد جامعه محور " در محل سد فریمان به اجرا در آمد.

مدير شبکه بهداشت و درمان فريمان اظهار داشت: این مانور توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد وبه میزبانی شبکه بهداشت ودرمان فریمان، چهارم، پنجم و ششم  آبانماه در محل سد فریمان با هدف افزایش آمادگی در زمان وقوع حوادث و بلایا برگزار  شد.

دکتر جعفري خاطر نشان کرد: در این مانور 25 شهرستان خراسان رضوی ودانشگاههای گناباد ، تربت حیدریه ، نیشابور وسبزوار  حضور داشتند.

دکتر جعفری افزود : در روز اول مانور فرماندار شهرستان به همراه سایر مسئولین ادارات و نهادها به همراه معاون بهداشتی دانشگاه دکتر بهرامی،دکتر فرهمند، دکتر وفایی نژاد و مدیران گروههای تخصصی حوزه معاون بهداشتی دکترجویا ، دکتر صادقی ، مهندس حسنی از محل استقرار چادرها و تجهیزات شرکت کنندگان در مانور بازدید نمودند.

همچنین ارزیابی نحوه حضورو تجهیزات عملیاتی تیمهای مستقر در مانور توسط تیم ارزیاب انجام گردید.

مسئول اجرایی مانور مهندس صدیقی در تشریح برنامه های مانور گفت : استقرار چادرهای بحران ، بازدید مسئولین ،ارزیابی تجهیزات توسط تیم ارزیاب ، افتتاحیه مانور و شرکت در کلاس آموزشی برنامه های روز اول مانور بود.

روز دوم سه سناریوی بحران اجرا و توان عملی شهرستانها سنجیده شد و روز سوم جمع بندی عملیات مانور در محل هتل ثامن مشهد انجام مي شود.

 

عکس  : مسعود میبدی نیک

 

آخرین اخبار