عضويت قطعي آزمايشگاه جامع تحقيقات شمال شرق کشور در شبکه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي

  • PDF

آزمايشگاه  جامع تحقيقات شرق کشور  دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عضويت قطعي شبکه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري درآمد.

به گزارش وب دا، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه آزمايشگاه جامع تحقيقات شرق کشور  اين دانشگاه از سال گذشته به عضويت آزمايشي شبکه آزمايشگاهي فناوري راهبردي در آمده بود اظهار داشت: بر اساس ارزيابي هاي انجام شده اين آزمايشگاه از سوم آبان به عنوان عضو قطعي اين مجموعه تبديل شده است.

دکتر محسن تفقدي خاطر نشان کرد: بر اين اساس، از اين پس، عملکرد آزمايشگاه  جامع تحقيقات شرق کشور  دانشگاه علوم پزشکي مشهد به صورت سالانه در کنار ساير مراکز عضو قطعي، ارزيابي و رتبه بندي خواهد شد.

وي تصريح کرد: همچنين با توجه به امتياز کسب شده در ارزيابي، اين آزمايشگاه از حمايتهاي شبکه آزمايشگاهي فناوري راهبردي بر اساس دستورالعمل هاي حمايتي بهره مند مي شود.

هدف از تشکیل شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کنارهم قرار دادن ظرفیت های آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوری های راهبردی است تا دسترسی به خدمات آن ها را برای ارایه به متقاضیان در دانشگاه ها و نیز صنایع و شرکت های دانش بنیان تسهیل کند.

در این شبکه علاوه بر افزایش توان نیروی انسانی فعال در آزمایشگاه های عضو، از آنها برای اخذ استانداردهای معتبر آزمایشگاهی حمایت می شود. همچنین از آزمایشگاه های عضو برای خرید تجهیزات جدید در قالب دستورالعمل های شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت خواهدشد.

کمک به دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 17025 که اعتبار بین المللی برای آزمایشگاه ها به همراه دارد و نیز تامین نرم افزارهای تخصصی مدیریت آزمایشگاهی نیز از دیگر حمایت هایی است که از سوی این شبکه به انجام می رسد.

گفتني است: آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه در حال حاضر در فضايي به مساحت 300 مترمربع در پژوهشکده بوعلي دارای دستگاههای بسیار پیشرفته آزمایشگاهی و پژوهشی بوده و آماده ارائه خدمات و افزايش بهره وري در زمينة تأمين نيازها، خدمات پژوهشي و دستگاهي در سطح تخصصي در دانشگاه و ساير دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي همجوار مي باشد.


آخرین اخبار