فعالیت 30 شرکت دانش بنیان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

مدیر توسعه و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تاسیس 30 شرکت دانش بنیان با حمایت این دانشگاه خبر داد و گفت: هم اکنون 80 عضو هیات علمی دانشگاه با این شرکت ها همکاری دارند.


به گزارش  وب دا، دکتر مجتبی سنکیان افزود: شرکت های دانش بنیان از سال 1392 با هدف تجاری سازی تحقیقات پزشکی با مجوز دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازي می شود که در دو سال گذشته تاسیس این شرکت ها رشد 50 درصدی دارد.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون افزون بر 50 محصول پزشکی توسط شرکت های دانش بنیان زیرپوشش این دانشگاه تولید و وارد بازار شده است.   
به گفته وی،  این محصولات شامل 40 محصول در حیطه تشخیصی، پنج محصول در حوزه تجهیزات پزشکی، سه محصول در حیطه دارویی و سه محصول در حیطه نانو است.
مدیر توسعه و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاسیس شرکت های دانش بنیان جدید برای رسیدن به محصولات مختلف را از برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد.
دکتر مجتبی سنکیان  خاطر نشان کرد: هم اکنون 80 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با شرکت های دانش بنیان همکاری دارند.
مدیر توسعه و فناوری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: طی سه سال گذشته شاهد ثبت 82 اختراع در بخش های مختلف شامل روش های عمل های جراحی، تجهیزات و وسایل پزشکی و ساخت دارویی بوده ایم.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر به طور متوسط سالانه 20 تا 25 اختراع در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ثبت رسیده است.