ميانگين تعداد اقلام دارويي در نسخ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 2.9 است

  • PDF

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مشهد ميانگين تعداد اقلام دارويي در نسخ پزشکي شهرهاي زير پوشش دانشگاه را 2.9 عنوان کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا صابري در نشست خبري اظهار داشت: شاخص مطلوب ميانگين تعداد اقلام دارويي در نسخ دارويي در سطح کشور رقم  سه تعيين شده است، ‌در حاليکه با اقدامات انجام شده اين ميزان در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي به 2.9 قلم دارو کاهش يافته است.

وي مصرف بالا و تجويزغير منطقي را از چالش هاي حوزه دارو در کشور عنوان کرد و گفت: شاخص تعداد اقلام دارويي در نسخ دارويي اروپا هم اکنون عدد دو است، يعني به طور ميانگين در هر نسخه پزشکي بيشتر از دو قلم دارو درج نشده است.

وي  تصريح کرد: کميته بررسي نسخ پزشکي حدود دو دهه است که فعال است و با همکاري سازمان نظام پزشکي، سازمان هاي بيمه گر تمام نسخه ها تحليل ، آناليز و نظارت مي شوند.

دکتر صابري با اشاره به برگزاري کنگره بين المللي کيفيت، ايمني، تجويز و مصرف منطقي دارو گفت: اين کنگره با حضور افزون بر 400 نفر از متخصصان و داروسازان کشور در طول روزهاي 13 تا 15 آبان ماه امسال برگزار خواهد شد.

دبير اجرايي کنگره بين المللي کيفيت، ايمني، تجويز و مصرف منطقي دارو افزود: هم اکنون مصرف بالاي دارو،‌ تجويز غير منطقي دارو و همچنين مصرف خودسرانه از چالش هاي مهم حوزه دارو در کشور به شمار مي رود که بار اقتصادي زيادي را وارد کرده است.

وي نهادينه سازي فرهنگ تجويز و مصرف منطقي دارو را از مهم ترين اهداف  کنگره مزبور که به ميزباني دانشگاه علوم پزشکي مشهد برپا مي شود، عنوان کرد.

دبير علمي کنگره بين المللي کيفيت، ايمني، تجويز و مصرف منطقي دارو نيز در ادامه گفت: از بين مقالات رسيده به اين کنگره، 148 مقاله پذيرفته شده که در طول سه روز کنگره  10 عنوان به صورت سخنراني و بقيه در قالب پوستر ارائه مي شود.

دکتر هوشنگ محمد پور افزود: دو نفر از سخنرانان اين کنگره خارجي و از کشورهاي آمريکا و هلند مي باشند.

وي خاطر نشان کرد: در کنگره  کيفيت، ايمني، تجويز و مصرف منطقي دارو مباحث مختلفي در خصوص محورهاي کنگره در قالب ميزگردها و کارگاههاي آموزشي  ارائه مي شود، که ازآن جمله مي توان به تجويز مطقي دارو در درمان فشار خون، درمان سرطان پستان و خطاهاي رايج در حوزه دارو و درمان اشاره کرد.

وي با اشاره به تبعات و خطرات جاني و اقتصادي تجويز غير منطقي دارو گفت: در کشور آمريکا هر ساله 80 نفر به علت تجويز غير منطقي دارو جان خود را از دست مي دهند و همچنين بدين طريق شش ميليارد دلار در سال هزينه به بخش سلامت وارد مي کند.