پیشگیری در تمامی انواع مسمومیت ها قابل اجراست

  • PDF

رییس مرکزتحقیقات سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پیشگیری در تمامی انواع مسمومیت ها با آموزش، آگاهی بخشی و برنامه ریزی قابل اجرا و میسر است.

به گزارش وب دا، دکتر مهدی بلالی افزود: مسمومیت طیف وسیعی دارد و به سه بخش دارویی، شیمیایی و مسمومیت ناشی از سموم طبیعی تقسیم می شوند.
وی مسمومیت با گاز منواکسید کربن، مسمومیت های دارویی، مسمومیت با قرص برنج و مسمومیت با مواد شوینده بهداشتی را از شایع ترین مسمومیت ها در کشور عنوان کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون حدود 50 نوع سم نباتی و دفع آفات کشاورزی به طور بی رویه در ایران استفاده می شود، افزود: این در حالی است که 35 نوع از سموم نباتی مورد استفاده در کشور به طور رسمی ثبت شده اند و بقیه به صورت قاچاق، غیر مجاز و وارداتی مصرف می شوند.
مشاور سم شناسی بالینی سازمان جهانی بهداشت اظهار کرد: مصرف بی رویه سموم نباتی و دفع آفات کشاورزی یکی از چالش های مهم سلامت مواد غذایی در کشور به شمار می رود و نظارت ها در این زمینه کافی نیست.
دکتر بلالی گفت: در کشورهای پیشرفته تعداد و تنوع سموم مورد استفاده در کشاورزی محدود است و از سوی دیگر نظارت دقیق بر کاربرد آنها اعمال می شود.

آخرین اخبار