42 تخت جدید آی .سی .یو برای بیماران مغز و اعصاب در بیمارستان قائم مشهد راه اندازی می شود

  • PDF

مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به طرح توسعه در حوزه مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) گفت: بزودی 42 تخت جدید آی.سی.یو از طریق اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارتقای خدمات رسانی به بیماران مغز و اعصاب در این بیمارستان راه اندازی می شود.

دکتر طالبی افزود: در حال حاضر بیمارستان قائم مشهد دارای 18 تخت آی.سی.یو برای درمان بیماران سکته مغزی و بیماریهای مغز و اعصاب می باشد.
عضو هیات علمی گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در همین راستا 36 تخت پشتیبان برای بیماران مغز و اعصاب با هدف ساماندهی بیمارانی که در سالن های بیمارستان از سرناچاری بستری هستند، تا پایان آذرماه امسال راه اندازی می شود.
وی هزینه راه اندازی تخت های پشتیبان در بیمارستان قائم مشهد را 10 میلیارد ریال عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد: بیمارستان قائم مشهد (عج)، هم اکنون مجهزترین و پر مراجعه ترین مرکز تشخیص و درمان بیماریهای مغز و اعصاب در شمال شرق کشور به شمار می رود.   
وی در ادامه گفت: سالانه هشت هزار بیمار به بخش مغز و اعصاب بیمارستان قائم(عج) مراجعه می کنند که 70 درصد از بیماران بستری در بخش های مربوطه، دچار سکته مغزی می باشند.
وی بخشی از سخنانش بیان کرد: با توجه به اینکه بستری بیماران دچار سکته مغزی و بیماریهای مغز و اعصاب طولانی مدت است و بعضا با هزینه های متعددی همراه می باشد، بیمارستان های خصوصی معمولا تمایلی به مراقبت و درمان اینگونه بیماران ندارند.
مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه گفت: با راه اندازی بخش های آی.سی.یو در بیمارستان های سه شهرستان قوچان، کاشمر و تایباد در سالهای اخیر از بار مراجعات بیماران در بیمارستان قائم کاهش یافته است.
دکتر طالبی ادامه داد: این باور اشتباه که باید هر بیمار دچار بیماریهای خفیف مغز و اعصاب در بیمارستان قائم مشهد بستری شوند، باید اصلاح و نیازمند فرهنگ سازی از طریق رسانه ها است، چراکه بدین طریق عده ای از بیماران نیازمند به دلیل ناتوانی در پاسخگویی از خدمات حیاتی محروم می شوند.

آخرین اخبار