با حضور رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد، بررسي روند ارائه خدمات در شبکه هاي بهداشت و درمان زير پوشش

  • PDF

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در بازديد از شبکه هاي بهداشت و درمان قوچان،کلات، درگز و بيمارستان طالقاني مشهد ضمن اطلاع  از روند ارائه خدمات، مسائل و مشکلات هر واحد را مورد بررسي قرار داد.


به گزارش وب دا، دکتر مهرابي بهار رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد به همراه دکتر بحريني معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه، آقاي ريحاني سرپرست مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه ، دکتر بديعي مشاور و مسئول دفتر رياست دانشگاه از شبکه هاي بهداشت و درمان قوچان، درگز، کلات و مرکز آموزشي پژوهشي درماني طالقاني  مشهد بازديد و ضمن بررسي روند ارائه خدمات بهداشتي و درماني، مسائل و مشکلات اين واحدها را مورد بحث  قرار دادند.

در اين بازديدها مديران شبکه هاي بهداشتي درماني قوچان، کلات و درگز و همچنين رييس بيمارستان طالقاني به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده و همچنين مشکلات حوزه زير پوشش خود پرداختند.

دکتر مهرابي بهار فراهم نمودن تسهیلات جهت متخصصین ضریب k  که از ماه جاری به اين شبکه ها مراجعه مینمایند را یکی از امور اولویت دار عنوان کرد.

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد همچنين اجرای دقیق وکامل دستورالعمل مبتنی بر عملکرد و برنامه تحول نظام سلامت را خواستار شد.

دکتر بحريني معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز  پرداخت مزایای به موقع پرسنل را یکی از ضروری ترین اقدامات این معاونت برشمرد وتاکید کرد: که پرداختی های پرسنلی باید در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.

حضور رييس دانشگاه و هيات همراه بر مزار شهداي گرانقدر هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامي در شهرستان قوچان از ديگر برنامه هاي اين سفر يک روزه بود.
آخرین اخبار