وزير بهداشت از بيمارستان طالقاني مشهد بازديد کرد

  • PDF

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي از مرکز آموزشي پژوهشي درماني طالقاني مشهد بازديد کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سيد حسن هاشمي به همراه دکتر مهرابي بهار رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دکتر مدقق معاون درمان دانشگاه و جمعي از مسئولان ضمن بررسي روند ارائه خدمات و نحوه اجراي برنامه تحول نظام سلامت در بيمارستان طالقاني مشهد  از بخش هاي مختلف از جمله اورژانس، سوانح، و بخش مراقبتهاي ويژه اين مرکز نيز بازديد کرد.

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي همچنين با حضور بر بالين بيماران بستري در بخش هاي مختلف اين مرکز ضمن عيادت، با بيماران هم صحبت شده و رضايت بيماران را از خدمات اين مرکز مورد بررسي قرار داد.

همچنين در اين بازديد، تنديس کسب رتبه برتر هتلينگ توسط وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي به رييس بيمارستان طالقاني اهدا شد.

مدير مرکز آموزشي پژوهشي درماني طالقاني مشهد در اين بازديد به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده در اين مرکز پرداخت و اظهار داشت: به منظور گسترش خدمات به بيماران بخش مراقبتهاي ويژه ICU  شماره دو با 17 تخت و تمامي تجهيزات، ساخته شده است که به زودي به بهره برداري رسمي خواهد رسيد.

دکتر مسعود خاني خاطر نشان کرد: با اجراي اين طرح تعداد تختهاي ويژه اين مرکز به 23 تخت افزايش يافت.

وي  با بيان اينکه تمامي بسته هاي مرتبط با برنامه تحول نظام سلامت در اين مرکز به اجرا در آمده است خاطر نشان کرد: با اقدامات انجام شده و بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در سال جاري، اين مرکز يکي از بيمارستانهاي برتر در زمينه هتلينگ شناخته شد.

وي خاطر نشان کرد: بيمارستان طالقاني مشهد در حقیقت یک مرکز فوریت‌های جراحی در استان است که دارای شش اتاق عمل مجهز، 171 تخت فعال درمانی، دو پد فرود چرخ بال و شش بخش فعال است.

دکتر خانی به درمانگاه شبانه روزی بیمارستان طالقانی مشهد نیز اشاره داشت و در ادامه خاطر نشان کرد: درمانگاه بیمارستان طالقانی مشهد در بخش‌های مختلف از جمله داخلی و قلب همه روزه فعال می‌باشد.