کسب عنوان بهترين سخنراني در کنفرانس بين المللي پرستاري توسط عضو هيات علمي دانشگاه

  • PDF

عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد موفق به کسب عنوان بهترين سخنراني در کنفرانس بين المللي پرستاري شد.

به گزارش وب دا، فاطمه حشمتي استاديار گروه بهداشت و مديريت دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در دهمين کنفرانس بين المللي پرستاري که 22 الي 23 اکتبر با حضور محققان 20 کشور جهان در کشور کره برگزار شد عنوان بهترين سخنراني  را کسب کرد.

خانم دکتر فاطمه حشمتي با ارائه مقاله اي که نتايج مطالعه درحوزه مشارکت موسسات آموزشي و باليني را مورد بررسي قرار ميداد ، توانست جايزه بهترين ارائه و سخنراني رادر اين کنفرانس بين المللي کسب نمايد.

دکتر حشمتي در اين زمينه اظهار داشت: ایجاد مشارکت  موثر بین  دانشکده های پرستاری و بیمارستانهای آموزشی یکی از چالشهای مهم در پرستاری است.

وي با اشاره به اينکه امروزه شاهد روندی رو به رشد در طراحی و اجرای الگوهای مشارکت بین موسسات آموزشی و بالینی در پرستاری هستیم خاطر نشان کرد: آموزش باليني دانشجویان  فرايندي پويا و فعال است كه تحت تاثير عوامل فرهنگي و اجتماعي گوناگون قرار می­گیرد.

اين عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهدخاطر نشان کرد:   انتخاب و کاربرد غیر نقادانه الگوهای آموزش بالینی، بدون توجه به خواستگاه توسعه­ ی الگو، نقاط ضعف و قوت و میزان همخوانی آن با ویژگیهای محیط­های آموزشی و بالینی کشور ما، می­تواند موجب کاهش اثربخشی اجرای الگوهای انتخابی و کاهش کیفیت آموزشهای بالینی در پرستاری گردد.

دکتر حشمتي تصريح کرد: مقاله ارائه شده در این همایش که به عنوان سخنرانی برتر انتخاب شده است بخشی از نتایج یک مطالعه بزرگتر را گزارش می کرد که هدف آن طراحی یک الگو جهت توسعه همکاری بین مراکز آموزشی و بهداشتی-درمانی در اجرای آموزش­های بالینی بوده است.

وي افزود:  در این مطالعه تلاش شده است در عین استفاده از تجارب موفق جهانی، متناسب با شرایط و ویژگیها نظام بهداشتی و دانشگاهی ایران یک الگو آموزش بالینی جهت مشارکت بین دانشکده های پرستاری موسسات بالینی طراحی شود.

 
آخرین اخبار