انتشار 44 عنوان کتاب در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

به همت اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از ابتداي امسال تا کنون، 44 عنوان کتاب در اداره انتشارات اين دانشگاه منتشر شد.

به گزارش وب دا، رييس اداره انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: دارو شناسي پزشکي در يک نگاه، مروري بر فيزيک پزشکي هسته اي، راه کارهاي پيشگيري از عوارض پيوند کليه، جراحي دهان، فک و صورت،آريتمي قلب بعد از عمل،بيماري هاي دريچه اي قلب،مباني داروسازي سنتي بيوتکنولوژي مولکولي،اشکال دارويي سامانه هاي دارو رساني و سبک ياددهي و يادگيري و کاربرد آن در آموزش عالي از جمله کتابهاي منتشر شده در دانشگاه علوم پزشکي مشهد به شمار مي رود.

دکتر فياضي بردبار خاطر نشان کرد: اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، در سال گذشته نيز موفق به  تاليف، ترجمه و چاپ 78 عنوان کتاب(تاييد شده در سامانه پژوهان) شدند.

گفتني است: استادان ، دانشجويان و کارکنان مي توانند براي اطلاع از ويژگي هاي اين کتابها به پايگاه اطلاع رساني انتشارات دانشگاه به نشاني

http://publish.mums.ac.ir/index.php/2014-02-01-10-35-96 و يا به نمايشگاه کتاب دانشگاه واقع در ميدان شريعتي مراجعه کنند .