فراخوان پذيرش دانشجوي دوره MD-Ph.D در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

در راستاي اجراي آئین نامه آموزشی دوره MD-Ph.D مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ، دانشکده پزشکی مشهد برای چهارمین دوره از بین واجدین شرایط اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

واجدین شرایط از بین دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که مقطع کارآموزی را گذرانده اند و دارای شرایطي از جمله کسب معدل بالاتر از 16 در مقطع علوم پایه، با کسب حداقل 80% از نمره میانگین نمرات 5% اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه،کسب معدل بالاتر از 16 در مقاطع پاتوفیزیولوژی و کاراموزی با کسب حداقل 80% از نمره میانگین نمرات 5%  اول دانشگاه در آزمون جامع پیش کارورزی،کسب معدل کل بالاتر از 15 در مقاطع علوم پایه، پاتوفیزیولوژی و کارآموزی،نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی در دروس و مشروطی دارند مي توانند در اين دوره شرکت داشته باشند.

دانشجویان می بایست تا شروع دوره Ph.D. (بهمن ماه 94) حداقل کارورزی چهاربخش ماژور (داخلی، جراحی، کودکان و زنان و زایمان) را گذرانده باشند.

اين دوره پذيرش در دوره هاي انفورماتیک پزشکی ،باکتری شناسی پزشکی ،پزشکی مولکولی،زیست فناوری پزشکی علوم تشریحی ،علوم تغذیه،فیزیک پزشکی،ایمنی شناسی پزشکي،فارماکولوژی ،فیزیولوژی پزشکی،ژنتیک پزشکی و بیوشیمی بالینی برگزار مي شود.

مهلت نام نويسي از اول تا 20 آذر است و داوطلبان مي توانند براي نام نويسي به اداره آموزش دانشکده پزشکي واقع در پرديس دانشگاه مراجعه کنند.

داوطلبین واجد شرایط به مرحله مصاحبه علمی- تخصصی معرفی می گردند. ملاک پذیرش نهایی براساس 80% و 20% نمره مصاحبه بوده و اولویت با رتبه های برتر خواهد بود.

پذیرفته شدگان دوره از حمایت و مساعدت های آموزشی و اداری برخوردار خواهند بود. و به دانش آموختگان این دوره، دانشنامه MD و Ph.D اعطا می شود و دانش آموختگان می توانند از مزایای دانش آموختگان دوره های دکترای تخصصی (Ph.D) و دانش آموختگان دوره دکتری عمومی پزشکی استفاده کنند.

آخرین اخبار