معرفي رسانه‌هاي آموزشي "توصيه‌هاي بهداشتي جهت عزاداران در اربعين حسيني "

  • PDF

همزمان با فرارسيدن اربعين سالار شهيدان امام حسين (ع) بسته آموزشي با موضوع توصيه هاي بهداشتي زائران آماده سازي در پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي قابل دسترسي شد.

به گزارش وب دا، در راستاي آموزش توصيه‌هاي بهداشتي به عزاداران و زوار اربعين حسيني، معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبادرت به تهيه مجموعه‌اي آموزشي مشتمل بر بنر‌ها، بروشورها و بسته‌هاي آموزشي ساده و کارآمد نموده که در سايت آواي سلامت به نشاني (http://iec.behdasht.gov.ir) قابل مشاهده و دانلود مي‌باشد.

دکتر مهدي قليان مدير آموزش و ارتقاء‌سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه ضمن اشاره به نقش اطلاع رساني و آموزش عزاداران و زائران در تامين آسايش روحي و سلامت جسمي جامعه گفت: تمامي دست اندرکاراني که به نوعي در اطلاع‌رساني جامعه نقش آفريني دارند مانند جرايد و رسانه‌ها مي‌توانند ضمن مراجعه به سايت مذکور از مطالب اين سايت جهت اطلاع‌رساني و آموزش همگاني عزاداران استفاده نمايند.