طرح ساماندهي عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در واحدهاي صنفي در دستور کار قرار گرفت

  • PDF

به دنبال اجراي موفق کنترل عرضه قليان در  اماکن عمومي، طرح ساماندهي عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در واحدهاي صنفي در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش وب دا، به همين منظور دومین کمیته کنترل و کاهش دسترسی به دخانیات با حضور نمایندگانی از استانداری، فرمانداری ، مراجع قضایی، فرماندهی اماکن نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، سازمان صنعت و معدن وتجارت، و نیز نمایندگی از دانشکده های علوم پزشکی، سبزوار، گناباد، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه در سالن جلسات شهید قاسم پور معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

طرح ساماندهی عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در واحدهاي صنفي در دستور کار قرار گرفته است که اجرای این طرح نه تنها به ساماندهي عرضه فرآورده هاي دخاني كمك كرده بلكه  جهت مبارزه با قاچاق كالاي دخاني نيز  قدمي برداشته و باعث كاهش مصرف دخانيات مي گردد.

این طرح در مركز استان و شهرستانهاي تابعه با بهره گيري از توان دستگاهاي متولي در راستاي اجراي ماده 7 قانون جامع كنترل ومبارزه ملي با دخانيات مصوب سال 1385 وآئين نامه مربوطه پس از تصویب و ابلاغ استانداری به اجرا در خواهد آمد.

حفظ سلامت افراد جامعه، مبارزه با قاچاق فرآورده هاي دخاني در سطح عرضه، ساماندهي شبكه توزيع فرآورده هاي دخاني، امكان كنترل مناسب شبكه توزيع فرآورده هاي دخاني توسط دولت در هر زمان در صورت نياز،كاهش تقاضاي مصرف كالاي دخاني، اجراي دستورالعمل تعيين عاملين مجاز توزيع وفروش فرآورده هاي دخاني ستاد كشوري كنترل دخانيات (ماده 7 قانون جامع كنترل ومبارزه ملي با دخانيات مصوب سال 1385 مجلس شوراي اسلامي)،امكان برخورد قضايي با عرضه كنندگان فرآورده هاي دخاني خارج از شبكه از جمله دكه هاي مطبوعاتي وفروشندگان سيار، از اهداف اجرای این طرح می باشد.

آخرین اخبار