ابلاغ منشور تعامل و همکاري با سازمان هاي مردم نهاد و خيرين

  • PDF

استاندار خراسان رضوي منشور تعامل و همکاري با سازمان هاي مردم نهاد و خيرين را به دستگاههاي اجرايي استان ابلاغ نمود.

به گزارش وب دا، قائم مقام رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور مشارکتهاي اجتماعي سازمان هاي مردم نهاد و خيريه هاي حوزه سلامت، روز جهاني داوطلب(14 آذر) را  به تمام زنان و مردان خير انديش گرانسنگ که با الهام از دستورات دين مبين اسلام در امر خير بر هم سبقت مي گيرند تبريک گفت.

دکتر غلامحسين خدايي خاطر نشان کرد: منشور تعامل و همکاري با سازمان هاي مردم نهاد و خيرين از سوي استاندار خراسان رضوي و به منظور ايجاد جريان و حرکتي فعال و مستمر و همچنين نهادينه سازي، تقويت، توانمند سازي و توسعه سازمان هاي مردم نهاد و ميز نظارت موثر و هدفمند بر تعامل و همکاري بين دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مردم نهاد و کاهش تصدي گري دولت، به تمامي دستگاههاي اجرايي استان ابلاغ شده است.

وي خاطر نشان کرد: اين منشور در بخش هاي حقوق سازمان هاي مردم نهاد و انتظارات از دستگاههاي دولتي و عمومي در 15 بند ابلاغ شده است.

قائم مقام رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور مشارکتهاي اجتماعي سازمان هاي مردم نهاد و خيريه هاي حوزه سلامت تصريح کرد: تلاش افرادي که صادقانه به صورت انفرادي، خانوادگي و يا در قالب گروههاي هم فکر شامل دوستداران دانشگاه، شوراي مشارک مردمي بيمارستانها، مجمع خيرين سلامت، گروه بزرگ داوطلبان سلامت حوزه بهداشت، گروههاي حامي بيماران نيازمند، سازمان هاي مردم نهاد ، انجمن هاي حمايتي و خيريه اي به همراه مديران نيک انديش خير ،براي توسعه و افزايش دسترسي مردم به خدمات سلامتي تلاش مي کنند جاي بسي تقدير دارد.

وي اظهار اميدواري کرد: با شعار " با مردم براي مردم" شاهد توسعه سرمايه هاي دانشگاه در بخش هاي مادي، انساني، اجتماعي، انديشه، فکر و فرهنگ باشيم که موجب افزايش کيفي و کمي خدمات سلامت و رضايت مندي کارکنان و مردم گردد.

آخرین اخبار