اعلام آمادگي گروههاي آموزشي و دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد براي پذيرش دانشجوي خارجي

  • PDF

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از آمادگي گروههاي آموزشي و دانشکده هاي زير پوشش اين دانشگاه براي پذيرش دانشجوي خارجي خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابي اظهار داشت: در راستاي تحقق اهداف بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش پزشکي در زمينه توسعه فعاليتهاي بين المللي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مجوز پذيرش متقاضيان و دانشجويان غير ايراني را به دانشگاه علوم پزشکي مشهد اعطا نموده است.

وي خاطر نشان کرد: بر اين اساس از اين پس شرايط تحصيل منجر به دريافت مدرک در مقاطع تحصيلات تکميلي شامل کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي، دستياري تخصصي و فوق تخصصي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد ميسر شده است.

دکتر محمد رضا دارابي در خصوص رشته هاي فعال دانشگاه علوم پزشکي مشهد در مقاطع تحصيلات تکميلي اظهار داشت: در حال حاضر 32 رشته در مقطع کارشناسي ارشد، 25 رشته در مقطع دکتراي تخصصي، 12 رشته در مقطع دکتراي تخصصي پژوهش محور، 32 رشته در دوره هاي دستاوري و تخصص، 18 رشته در دوره هاي فوق تخصص، 15 رشته در مقطع دوره فلوشيپ و 26 رشته در مقطع کارشناسي و دکتراي حرفه اي در اين دانشگاه داير است.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد: گروههاي آموزشي و دانشکده هاي تابعه اين دانشگاه آمادگي خود را براي پذيرش متقاضيان و دانشجويان غير ايراني در رشته ها و دوره هاي مختلف در سامانه Education Iran اعلام شده است.

گفتني است: بر اساس مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان سرپرست دبيرخانه منطقه 9 آمايشي اجازه داده مي شود با هماهنگي کليه دانشگاهها و دانشکده هاي مستقر در منطقه نسبت به پذيرش متقاضيان خارجي واجد شرايط حداکثر به ميزان 30 درصد مازاد بر ظرفيت موجود در رشته هاي مصوب گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي کشور که در حال حاضر فعال مي باشند با رعايت مقررات و ضوابط اقدام نمايد.

آخرین اخبار