درمان رايگان زائران پياده در مراکز درماني زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد از ارائه خدمات درماني رايگان به زائران پياده حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) درمراکز زير پوشش دانشگاه خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد هادي مدقق اظهار داشت: بر اساس تصميم ستاد مرکزي استقبال از زائرين پياده استان، هزينه اقدامات درماني براي زائرين پياده داراي فرم ارجاع از جمعيت خدمتگزاران رايگان محاسبه مي شود.

وي خاطر نشان کرد: با توجه به حضور ميليونها زائر از سراسر کشور و اقصي نقاط دنيا در دهه پاياني ماه صفر در مشهد مقدس، تمامي پايگاههاي اورژانس 115 جاده اي و شهري، تمامي بيمارستانها و مراکز درماني سطح استان به ويژه مشهد،آمادگي کامل و جامع براي هر گونه اقدام درماني و احتمالا بحراني را دارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد: اورژانس های بیمارستانهای استان خراسان رضوی ،بخش های بالینی و اتاق های عمل  با تامین کادر پزشکی و پرستاری و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز براي ارائه خدمات احتمالي به زائران در آمادگي کامل هستند.

تامين امکانات دارویی وتجهيزات پزشكي مصرفي ،ابلا غ به دارو خانه های اطراف حرم برای باز بودن در ایام شهادت 28 و 29 صفر و تشديد نظارت بر ارائه خدمات توسط داروخانه ها در اين ايام از ديگر اقداماتي است که به منظور ارائه خدمات مناسب به زائران در اين ايام پيش بيني شده است.

آخرین اخبار