همه افراد جامعه مي توانند واقف سلامت باشند

  • PDF

قائم مقام رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور مشارکتهاي اجتماعي سازمان هاي مردم نهاد و خيريه هاي حوزه سلامت با تاکيد بر اينکه انجام وقف در حوزه سلامت نيازمند داشتن سرمايه هاي کلان نيست بر لزوم فرهنگ سازي در اين زمينه تاکيد کرد.

دکتر غلامحسين خدايي در گفتگو با واحد خبر وب دا، با اشاره به اينکه زماني که صحبت از وقف مي شود تنها منظور دادن زمين، ملک يا مبالغ هنگفت نيست خاطر نشان کرد: افرادي که علاقمند به انجام سنت حسنه وقف هستند اما از سرمايه کافي برخوردار نيستند مي توانند با اهداي يک دستگاه، تجهيزات پزشکي و يا سهيم شدن در خريد يک ملک (حتي يک متر مربع) در اين امر خير شريک باشند.

وي با اشاره به اينکه داشتن روحيه نوعدوستي و مهرورزي در وجود تک تک افراد جامعه ما وجود دارد خاطر نشان کرد: براي دستيابي به اين موضوع بايد در مراکز درماني دانشگاه، خانه ها و پايگاههاي بهداشتي درماني و جامعه اقدامات فرهنگ سازي به صورت برنامه ريزي شده و جدي دنبال شود.

دکتر خدايي در ادامه به انعقاد تفاهم نامه ميان دانشگاه علوم پزشکي مشهد و اداره اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي اشاره کرد و اظهار داشت:‌اين اقدام به منظور استفاده از تجربه اداره اوقاف و امور خيريه در توانمند سازي مديران و کارکنان دانشگاه در آشنايي با مباني، انواع و روشهاي وقف صورت گرفته است.

وي گسترش ارتباط با اداره کل اوقاف و امور خيريه استان و آشنايي واقفين با نيازهاي دانشگاه از راهکارهاي افزايش حضور اين افراد در دانشگاه به شمار مي رود تصريح کرد:‌به همين منظور تهيه ليستي در قالب معرفي پروژه ها و طرحهاي اجرايي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد و تجهيزات مورد نياز، به تفکيک شهرستانها و بيمارستانهاي زير پوشش در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر خدايي خاطر نشان کرد: اين ليست تا هفته وقف آماده و به اداره اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي جهت اطلاع رساني به واقفين ارائه خواهد شد.

قائم مقام رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور مشارکتهاي اجتماعي سازمان هاي مردم نهاد و خيريه هاي حوزه سلامت، به نقش و حضور سازمانهاي مردم نهاد در گسترش فرهنگ وقف در حوزه سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر گروههاي مردمي از جمله حامي تندرستي، حامي، يکتا در بيمارستانهاي قائم(عج) و امام رضا(ع) در حال فعاليت هستند که مردم مي توانند با ارتباط با اين گروهها و ارائه کمک هاي خود در اقدامات خيرخواهانه مشارکت داشته باشند.

آخرین اخبار