تعيين 5 ماموريت ويژه منطقه نه در راستاي کسب مرجعيت علمي کشور

  • PDF

مدیر مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تعيين 5 ماموريت ويژه براي منطقه 9 کشور در راستاي کسب مرجعيت علمي بر اساس سند آمايش سرزميني خبر داد.

به گزارش وب دا؛ دکتر اعتضاد رضوي  با اشاره به اينکه در راستاي اجراي سند آمايش سرزميني، کشور به ده منطقه تقسيم شده است که منطقه خراسان (خراسان رضوی،جنوبی،شمالی)،‌قطب نه کشوري است اظهار داشت: در اين راستا 5 ماموريت ويژه شامل توسعه دندانپزشکي و علوم مرتبط،‌توسعه دانش هنر و سلامت، توسعه دانش علوم اعصاب، توسعه علوم تغذيه و توسعه دانش طب تسکيني بر عهده منطقه نه کشور نهاده شده است.

وي با بيان اينکه در اين راستا دبيرخانه منطقه با مسئوليت دانشگاه علوم پزشکي مشهد تشکيل شده است خاطر نشان کرد: همکاري در تدوين، بازنگري و توسعه کوريکورلوم هاي آموزشي مرتبط، گسترش زير ساختهاي لازم براي تربيت سرمايه انساني مورد نياز منطقه و کشور، تلاش جهت تامين اعضاي هيات علمي و نيروهاي متخصص و شناسايي و جلب همکاري ساير مراکز و دانشگاههاي علوم پزشکي کشور از جمله اقداماتي است که در اين راستا در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصريح کرد: بر اساس سند آمايش سرزميني 18 ماموريت فرا منطقه اي نيز تعيين شده است که بر اين اساس، رابطيني براي هر دانشگاه و دانشکده مشخص شده که در جهت اجراي اهداف و ماموريتهاي ويژه همکاري هاي لازم را داشته باشيم.

دکتر اعتضاد رضوي  تلاش در جهت استقرار و فعال سازي منطقه آمايشي، تلاش جهت ايجاد گفتمان تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي، تدوين ترجمان بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي،بازنگري و تدوين برنامه هاي آموزشي، همکاري در اجرايي سازي و استقرار نظام تربيت نيروهاي حد واسط و آموزش هاي مهارتي، همکاري در گسترش محيطي آموزش عالي سلامت و راه اندازي شبکه تبادلات علمي و برنامه هاي آموزشي مشترک را از جمله اين ماموريتها برشمرد.

وي با اشاره به اينکه به منظور اجراي ماموريتهاي محوله، جلسات مستمر با حضور نمايندگان دانشگاهها و دانشکده هاي خراسان بزرگ به ميزباني دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار مي شود خاطر نشان کرد: سند آمايش سرزميني در راستاي اجراي اثر بخش بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي و همچنين در راستاي بهره مندي از ظرفيتهاي بالقوه موجود در مناطق آمايشي کشور اجرا مي شود.

آخرین اخبار