15 هزار داوطلب سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعال هستند

  • PDF

قائم مقام بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بيش از 15 هزار داوطلب سلامت در مناطق زير پوشش دانشگاه فعال هستند که از اين تعداد 5 هزار نفر در مشهد  فعاليت مي کنند.

به گزارش وب دا؛ دکتر سید کاظم فرهمند با بیان اينکه در همه جوامع به دلیل سرشته شدن ذات انسان با امور خیر رفتارهای خیرخواهانه دیده می شود گفت: در دین مبين اسلام این رفتارها در اوج خود قرار گرفته است و دارای ارزش بسیاری برای فرد انجام دهنده امور خیر قايل مي شوند.

وی به حضور 15 هزار داوطلب خیر زن در استان اشاره داشت و گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد از حضور 15 هزار داوطلب سلامت زن برخوردار است که سهم مشهد از این تعداد حدود پنج هزار خیر سلامت است.

دکتر فرهمند به حضور تعدادی داوطلب سلامت مرد نیز اشاره داشت و ابراز کرد: داوطلبین سلامت مرد نیز در استان در حال خدمت رسانی به مردم هستند که به دلیل شاغل بودن بیشتر در کارخانه ها و محل های کار به این مهم می پردازند بر همین اساس اصل کار داوطلبان سلامت حول زنان برنامه ریزی می شود.

قائم مقام بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نحوه گزینش داوطلبان سلامت را بر اساس حضور کارشناسان در مراکز بهداشت و جذب زنان دارای سواد و توانایی کار در این حوزه عنوان کرد و گفت: پس از ارائه پیشنهاد و قبول آن از سوی فرد شناسایی شده، باید 40 خانواده را با پر نمودن فرمهایشان تحت پوشش قرار دهد.

وی مراقبت از سلامت و بهداشت جسم و روح خانواده های محله، همسایگان و خویشان از سوی داوطلب سلامت را موجب ارتقای سلامت خانواده این فرد دانست و تصریح کرد: هنگامی که یک خیر و داوطلب سلامت از محدوده خانواده خود جهت ایجاد سلامت و حفظ بهداشت فراتر می رود ناخواسته سلامت خانواده خود را نیز تضمین می کند.

وي  از اهمیت حضور خیرین سلامت در طرح های مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت و اضافه کرد: حضور هزار خیر سلامت در عرض دو ماه در حاشیه شهر مشهد در امر بهداشت و پیشگیری دارای ارزش بسیاری است که در هر زمان این حضور نیاز باشد داوطلبان سلامت در کنار ما خواهند بود.

قائم مقام بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان به اهمیت حضور خیرین سلامت در بخش بهداشت اشاره کرد و اظهار داشت: در صورتی که بهداشت و پیشگیری بر درمان مقدم شود دیگر نیاز به ساخت بیمارستان ها و بخش های درمانی وجود نخواهد داشت و از هدر رفت هزینه ها و وارد آمدن فشار بر دولت و جامعه جلوگیری خواهد شد که این مستلزم سرمایه گذاری خیرین در بخش بهداشت است.

در پایان این مراسم از داوطلبان سلامت برگزیده در هر شهرستان و خیرین سلامت تقدیر به عمل آمد.