آموزش 300 هزار خانوار ايراني در زمينه آمادگي در برابر حوادث و بلايا

  • PDF

رييس دفتر مديريت و کاهش خطر بلاياي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي از آموزش 300 هزار خانوار ايراني در زمينه آمادگي در برابر حوادث و بلايا خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر علي اردلان در حاشيه کارگاه کشوري نحوه تدوين برنامه پاسخ ملي نظام سلامت به بلايا و فوريت‌ها که به میزبانی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد اظهار داشت: ايران، کشوري آسيب پذير و حادثه خيز است و اين امر ضرورت آمادگي و برنامه‌ريزيهاي ويژه اي را براي پيشگيري و جلوگيري از آسيب هاي ناشي از اين حوادث ایجاب می کند.

وي با اشاره به ادغام مديريت بلايا در نظام شبکه در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت خاطر نشان کرد: در اين راستا، آموزش خانوارهاي ايراني در برابر حوادث و بلايا در دستور کار قرارگرفت و از ابتداي امسال تا کنون 300 هزار خانوار زير پوشش برنامه هاي آموزشي قرار گرفتند.

مشاور معاون بهداشتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي اجراي طرح ارزيابي ايمني و خطر بلايا در 16 هزار واحد بهداشتي را از ديگر اقدامات انجام شده در اين راستا عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته شاخص آمادگي عملکردي واحدهاي بهداشتي طي سال های 91 تا  93 از  21 درصد به  29 درصد ارتقاء يافته است.

دکتر علي اردلان افزود: در همين دوره آمادگي خانوارهاي ايراني در بلايا با ارتقاء نسبي از  8.5 درصد به 9.3 درصد ارتقاء يافته است که اين امر نشان دهنده اقدامات آموزشي مناسب و اثربخش بودن اطلاع رساني عمومي در اين حوزه بوده است.

رييس دفتر مديريت و کاهش خطر بلاياي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي نا آشنايي مردم با بيمه ساختمان‌هاي مسکوني و تجاري را يکي از مشکلات کشور برشمرد واظهار داشت: لازم است اين مقوله به صورت فرهنگ عمومي و قانون اجباري درآيد.

وي همچنين با توجه به اهميت کارگروه اداره بلايا بر وجود مکانيسمي جهت پايش و ارزشيابي گروههاي تخصصي و فني معاونتهاي بهداشتي براساس شاخص‌ها و تشکيل منظم و تداوم اين کارگروه‌ها تاکيد نمود.