بررسي تاثير زعفران و ماده موثره کروسين در بهبود حافظه

  • PDF

مقاله عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با موضوع تاثير زعفران و ماده موثره کروسين با 52 بار ارجاع عنوان برتر را در جشنواره پژوهش و فناوري سال جاري کسب کرد.

به گزارش وب دا،  دکتر سيد احمد مهاجري عضو هيات علمي گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشكده داروسازي و مركز تحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در اين زمينه اظهار داشت: اين مقاله در زمينه تاثير کروسين و رعفران در بهبود حافظه رت، پس از ايجاد تخريب حافظه به روش کاهش خونرساني به مغز  تهيه شده است که پس از انتشار در مجله"Phytotherapy Research" 52 بار ارجاع به آن شده است.

اين پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکي مشهد با تاکيد بر اينکه اين تحقيق بر روي موش انجام شده است خاطر نشان کرد: بر اساس نتايج به دست آمده در اين تحقيق زعفران و کروسين اثر مطلوبي بر روي تقويت حافظه تخريب شده داشتند.

دکتر مهاجري با بيان اينکه تاثير زعفران بر روي حافظه به دليل وجود ماده کروسين است تصريح کرد: اين ماده در دانشگاه علوم پزشکي مشهد خالص سازي شد و به ثبت اختراع رسيد و در حال حاضر تحقيقات مختلفي  در زمينه تاثير آن بر روي درمان بيماري هاي مختلف در حال انجام است.

وي تصريح کرد: همچنين با تحقيقات و کارآزمايي هاي باليني صورت گرفته مراحل تهيه قرص کروسين در حال انجام است و پس از دريافت مجوزهاي لازم از سوي وزارت بهداشت، کار توليد آن نيز آغاز مي شود.

دکتر مهاجري تاکيد کرد: فرايند تهيه قرص کروسين به نام دانشگاه علوم پزشکي مشهد و توسط محققان اين دانشگاه ثبت اختراع نيز شده است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در خصوص ديگر تحقيقات انجام شده در زمينه زعفران اظهار داشت: بررسي تاثير زعفران در درمان افسردگي از ديگر تحقيقاتي است که در اين دانشگاه در حال انجام است که بر اساس اين تحقيق در کنار ديگر درمانهاي رايج،‌قرص کروسين به عنوان يک مکمل مي تواند نقش موثري در بهبود و افزايش شادماني بيمار داشته باشد.

دکتر مهاجري بررسي تاثير کروسين بر بهبود ادم شبکيه چشم در بيماران ديابتي و همچنين تاثير در درمان بيماران درمان بيماران مبتلا به استئوآرتريت با همکاري گروه روماتولوژي را از ديگر تحقيقات در حال انجام در اين زمينه برشمرد.


آخرین اخبار