تقدير مدير صندوق بازنشستگي خراسان رضوي از معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه

  • PDF

مدير صندوق بازنشستگي خراسان رضوي با حضور در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تلاشهاي اين معاونت در خدمات رساني به بازنشستگان تقدير کرد.

به گزارش وب دا، در ابتداي اين نشست افزايش تعامل ميان دو سازمان و بهره مندي از تجريبات کارشناسان مربوطه مورد تاکيد قرار گرفت.

بنايي مدير صندوق بازنشستگي کشوري در خراسان رضوي در اين ديدار،ضمن قدرداني از دکتر بحريني معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه و مديران اين حوزه در خصوص پیگیری مطالبات و موضوعات مربوط به بازنشستگان، برگزاری نشستهاي تخصصی آسیب شناسی چالشهای موجود در زمینه مدیریت اثر بخش فرآیندهای مرتبط با بازنشستگان را بعنوان حرکتی اساسی و لازم در تمامی سازمانها متذکر شد.

وي همچنين از پیگیری مجدانه  معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد در پرداخت به موقع حقوق و مزایای بازنشستگان اين دانشگاه توسط سازمان صندوق بازنشستگی کشوري قدردانی نمود.

مدير صندوق بازنشستگي کشوري در خراسان رضوي همچنين حمايت رييس و تلاش هاي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه را در برگزاري جشن بزرگ ميلاد حضرت رسول اکرم(ص) و تکريم و پاسداشت بازنشستگان دانشگاه و ميزباني نشست قوانين و مقررات بازنشستگي که با حضور تمامي دستگاههاي اجرايي دولتي استان در سالن شهيد چمران بيمارستان قائم(عج) برگزار شد را مورد تقدير قرار داد.

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز در اين ديدار با اشاره به تکريم مناسب و به هنگام بازنشستگان در تمامي سازمانها از جمله دانشگاه علوم پزشکي مشهد، اهتمام به پیگیری امور مربوطه به این قشر ارزشمند و استفاده از خرد جمعی و تجربه تمامی کارشناسان آشنا به موضوعات مربوطه در این خصوص را از جمله اهداف و برنامه‌های دانشگاه عنوان نمود.

دکتر بحريني ضمن قدردانی از تلاشهای آقای بنایی مدير سازمان بازنشستگی کشوری در استان خراسان رضوی در پیگیری مطالبات و اقدام به موقع در موارد ارجاعی از دانشگاه به سازمان مذکور، برگزاری نشستهاي مشابه را بعنوان زمینه ساز تحقق اهداف و برنامه‌های دانشگاه در مورد بازنشستگان برشمرد.

در پايان اين نشست با اهداي لوح تقدير به معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد و جمعي از مديران و کارشناسان ( آقايان مصيب صالح آبادي، عبدالله سبحاني، عبدالله ريحاني، علي طبسي، حسين صابري، حميد رضا ترکچين، جليل ذاکري، حسن عيدي و احمد رضا سوزني) از تلاشهاي اين حوزه قدرداني شد.


آخرین اخبار