از هر پنج نفر در جامعه یک نفر به اختلالات روانی مبتلاست

  • PDF

دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر اساس پیمایش ملی شیوع اختلالات روانی در کشور، هم اکنون از هر پنج نفر در جامعه یک نفر به اختلالات روانی مبتلاست.

 

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا فیاضي بردبار در مراسم بهره برداري از بخش های کار درمانی مرکز روانپزشکی ابن سینا، شیوع اختلالات روانی در خراسان رضوی و کشور را به طور میانگین 22 درصد عنوان کرد و افزود:این آمار جدا از حالت های روانپزشکی عمومی در مشکلات رومزه مانند فوت عزیز و یا از دست دادن شغل است که تمام افراد گرفتار آن می شوند.
وی شیوع اختلالات روانپزشکی در دنیا را نیز بین 19 تا 23 درصد ذکر کرد و گفت: تفاوت ما نسبت به کشورهای توسعه یافته در دسترسی به امکانات و
همچنین رسیدگی به بیماران است.
به گفته وی، از سوی دیگر حدود 20 درصد کودکان و نوجوانان نیز به اختلالات روانی مبتلایند.
دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه گفت:  طبق بررسی های انجام شده اختلالات روانی رتبه نخست بار بیماریها در زنان خراسان رضوی و رتبه دوم بار بیماریها در مردان این استان را به خود اختصاص داده است.   
دکتر محمدرضا فیاضي بردبار افزود: منظور از بار بیماریها، جایگاهی است که یک بیماری و یا عامل خطر بیماری دارد که بر اساس آن سالهای عمر از دست رفته افراد به دلیل مرگ زودرس و یا سالهایی که فرد به دلیل بیماری در ناتوانی زندگی می‌کند، محاسبه می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: بیشترین بار بیماریها در مردان خراسان رضوی مربوط به حوادث عمدی و غیر عمدی است و پس از آن اختلالات روانی است که باعث فشار، مرگ ومیر و از کار افتادگی می شود.
او در ادامه گفت: بعد از اختلالات روانی و تصادف ها بیشترین بار بیماریها مربوط به بیماریهای قلبی و عروقی، اختلالات زایمان، اختلالات تنفسی، گوارشی و سرطان ها است.
دکتر فیاضي بردبار بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که 85 درصد بیماران دچار اختلالات روانی در کشورهای توسعه نیافته از بیماری خودآگاهی ندارند و این موضوع تاخیر در درمان و پیشرفت بیماری را در پی دارد.

آخرین اخبار