دانشگاه علوم پزشکی مشهد به لحاظ تعداد تخت های دیالیز شاخص مطلوبی دارد

  • PDF

کارشناس مسوول بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی مشهد شاخص تختهای دیالیز را یک تخت به ازای چهار و نیم بیمار عنوان و بیان کرد: این میزان در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد یک تخت به ازای چهار بیمار است.

به گزارش وب دا، دکتر جواد رجبییان  افزود: در حال حاضر تعداد تخت های دیالیز در مشهد وضعیت نسبتا خوبی دارد اما در هر یک از شهرستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دلیل کمبود فضا بین یک تا دو تخت کمبود داریم.
وی خاطر نشان کرد: 440 تخت دیالیز در  مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد دایر است که 90 تخت دیالیز از این تعداد در شهرستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بقیه در کلانشهر مشهد دایر است.
وی بیان کرد: هم اکنون به دو هزار و 46 بیمار دیالیزی بطور رایگان در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی خدمات رسانی می شوند.   
به گفته وی، خدمات دیالیز برای بیماران دچار نارسایی کلیوی در 11 شهرستان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خراسان رضوی ارائه می شود.
وی در پایان گفت: بیماران دچار نارسایی کلیه یا باید دیالیز و یا پیوند کلیه شوند لذا از ابتدای امسال تاکنون 140 بیمار دچار نارسایی کلیه در محدوده دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت رایگان پیوند شده اند و این میزان در طول چهار سال گذشته 664بیمار بوده است.

 

آخرین اخبار