دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دستگاه برتر در توزیع مناسب خدمات

  • PDF

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان دستگاه برتر در توزيع مناسب خدمات در سطح شهر مشهد معرفي شد.

به گزارش وب دا، بر اساس اعلام معاون رييس کل دادگستري خراسان رضوي در امور پيشگيري از وقوع جرم با توجه به گذشت حدود یک سال از تشکیل کمیته آیین نامه اجرایی مراقبت بعد از خروج معتادان و تشکیل جلسات وبازخوردگیری از روند اجرایی برنامه بر اساس فاکتورهایی از جمله حضور فعال اعضاء درجلسات کمیته مذکور ، ارائه پیشنهادات سازنده و کاربردی، ارائه موانع، محدودیتها و راهکارهای برون رفت از معضلات، استفاده بهینه از ظرفیتها، مکان سنجی و توزیع مناسب خدمات در سطح شهر،معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دستگاه برتر در اين زمينه اعلام و اين سازمان به  قوه قضاییه کشور معرفي شده است.

کارشناس مسئول درمان سوء مصرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه کميته آيين نامه اجرايي مراقبت بعد از خروج معتادان در شوراي هماهنگي مواد مخدر  از سال گذشته تشکيل شده است  اظهار داشت: اعضاي اين کميته بر اساس مسئوليتي که دارند تلاش مي کنند تا به گونه اي خدمات به بهبود يافتگان ارائه دهند تا به طور مجدد اين افراد به سمت اعتياد نروند.

دکتر سيد کاظم غفاريان با اشاره به فعاليت چهار مرکز درمان اجباري اعتياد (سه مرکز ويژه آقايان و يک مرکز ويژه بانوان) اظهار داشت: بهبود يافتگان پس از سپري نمودن دوره سه ماهه و خروج از اين مراکز به منظور حفظ دوران بهبود يافتگي و عدم بازگشت به مواد مخدر تحت پوشش مراکز مراقبت قرار مي گيرند.

وي صدور مجور راه اندازي مراکز مراقبت پس از خروج، تامين دارو و تعيين دوز دارو و نظارت بر نحوه خدمات دهي اين مراکز از جمله مسئوليت هاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در اين زمينه به شمار مي رود که بر اساس بررسي هاي صورت گرفته از سوي معاون رييس کل دادگستري خراسان رضوي در امور پيشگيري از وقوع جرم به عنوان دستگاه برتر در اجراي اقدامات معرفي شده است.

آخرین اخبار