بيش از 30 درصد مقالات مندرج در مجله گوش،‌گلو و بيني ايران از نويسندگان خارجي است

  • PDF

بيش از 30 درصد از مقالات مندرج در مجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران که در دانشگاه علوم پزشکي مشهد تاليف و چاپ مي شود از محققان و پژوهشگران خارجي است.

به گزارش وب دا، اين مجله که در هفته پژوهش و فناوري سال جاري عنوان مجله برگزيده را در دانشگاه علوم پزشکي مشهد کسب نموده است، ارتباط مناسبي با پژوهشگران و محققان ديگر کشورهاي جهان دارد به طوري که 30 درصد مقالات مندرج در اين مجله از نويسندگان کشورهاي ژاپن، هند، پاکستان، مالزي، ترکيه، انگستان، فرانسه، اندونزي و نيجريه است.

دکتر نعمت اله مختاري امير مجدي سردبير مجله اظهار داشت: اين مجله تا کنون در 13 پايگاه علمي بين المللي از جمله

Pubmed centeral,scopus,Embase,Islamic World science citation Database,Google scholar,Index Medicus(WHO,EMRO),CABI,CAB Abstracts database,EBSCO,Scientific information Database(SID),Iranian Biomedical Journal(Iran Medex).Iranian Journal Database(Magiran),DOAJ,Index Copernicus نمايه شده است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه اعضاي هيات تحريريه اين مجله از کشورهاي آسيايي، آمريکايي و آفريقايي  هستند خاطر نشان کرد:  ارتقاي علمي و تجربي استادان، دانشجويان و پزشکان سراسر کشور و ديگر کشورهاي جهان، ايجاد زمينه مناسب در راستاي اطلاع رساني از آخرين روشهاي درماني و جراحي از جمله اهداف اين مجله به شمار مي رود.

گفتني است: مجله گوش،‌گلو و بيني ايران که از سال 1364 در دانشگاه علوم پزشکي مشهد به چاپ مي رسد از طريق نشاني http://ijorl.mums.ac.ir/ قابل دريافت است.آخرین اخبار