حفظ کرامت انساني از مهمترين دستاوردهاي برنامه تحول نظام سلامت

  • PDF

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد حفظ کرامت انساني را يکي از مهمترين دستاوردهاي برنامه تحول نظام سلامت عنوان کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفي مهرابي بهار در مراسم افتتاح برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در مناطق شهري شهرستان قوچان با اشاره به اينکه تا پيش از اجراي برنامه تحول نظام سلامت بيماران نيازمند براي دريافت تخفيف هاي درماني علاوه بر مدد کاري به بسياري از ارگانها نيز مراجعه مي کردند اظهار داشت: با اجراي اين برنامه و حفاظت مالي از بيماران بستري،علاوه بر حفاظت مالي از بيماران و حفظ کرامت انساني، دیگر از این نامه نگاری ها خبری نیست.

وي اجراي طرحهاي بهسازي و بازسازي مراکز بيمارستاني را از ديگر اقدامات در قالب برنامه تحول نظام سلامت عنوان و خاطر نشان کرد: از زمان آغاز اين برنامه تا کنون علاوه بر بهسازي و بازسازي بخش هاي بستري، سه هزار و 500 تخت بيمارستاني جديد جايگزين شده است.

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت را نيز يکي از برنامه هاي ماندگار و تاثير گذار در سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و خودمراقبتي در راستاي ارتقاء سلامت جامعه و ارائه خدمات فعال به ساکنان مناطق شهري و روستايي از مهمترين دستاوردهاي اين برنامه به شمار مي رود.

دکتر مهرابي بهار با قدرداني از تلاش هاي مسئولان در اجراي برنامه تحول در حوزه بهداشت اظهار داشت: با توجه به تغيير سيماي بيماري ها ،نوع تغذيه و روش زندگي کم تحرک به ويژه در مناطق شهري، اجراي اين برنامه مي تواند گام موثري در راستاي ارتقاء سلامت جامعه و گسترش فرهنگ خود مراقبتي باشد.

گفتني است: در راستاي گسترش عدالت در سلامت، برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در 10 نقطه شهري زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد آغاز شد.

اين مراسم به طور نمادين در شبکه بهداشت و درمان قوچان و با حضور دکتر مصطفي مهرابي بهار رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دکتر بهرامي معاون بهداشتي دانشگاه، دکتر درخشان مدير توسعه شبکه و ارتقاي سلامت دانشگاه، جمعي از مديران دانشگاهي ، مدير شبکه بهداشت و درمان قوچان، فرماندار و امام جمعه اين شهرستان برگزار شد.آخرین اخبار