با اجراي برنامه تحول در حوزه بهداشت، مشکل کمبود پزشک خانواده رفع شد

  • PDF

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: با اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، مشکل کمبود پزشک خانواده در مراکز بهداشتي درماني مرتفع شد.

به گزارش وب دا، دکتر حميد رضا بهرامي در مراسم افتتاح برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در مناطق شهري شهرستان قوچان با اشاره به اينکه تا پيش ازاجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، کمبود پزشک خانواده در مناطق زير پوشش دانشگاه 38 درصد بود خاطر نشان کرد: با اجراي اين برنامه در حال حاضر تمامي مراکز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشک خانواده زير پوشش دانشگاه داراي پزشک بوده و کمبود در اين زمينه به کمتر از 4 درصد رسيده است.

وي با بيان اينکه بر اساس برنامه جهاني تا پايان سال 2016 تمامي کشورها بايد برنامه پوشش سلامت براي همگان با محوريت ارائه خدمات جامع با رويکرد پيشگيري از بيماري هاي غير واگير و حفاظت مالي از بيماران را به اجرا در آورند اظهار داشت: اين برنامه با حمايت مسئولان بلند پايه کشور و همت و برنامه ريزي هوشمندانه وزير بهداشت از سال گذشته و پيش از برنامه جهاني در قالب برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت اجرايي شد.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با بيان اينکه نخستين گام در برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، ارتقاء خدمات در حوزه برنامه پزشک خانواده مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از 20 هزار نفر بود اظهار داشت: اين برنامه در حال حاضر در تمامي مراکز مجري برنامه پزشک خانواده در حال اجراست و به جمعيت زير پوشش خود خدمات ارائه مي دهد.

دکتر بهرامي دسترسي ساکنان مناطق محروم به خدمات مناسب را بزرگترين دستاورد برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت عنوان کرد و اظهار داشت: ارائه خدمات فعال به ساکنان مناطق حاشيه شهر مشهد يکي ديگر از اقدامات مهمي بود که در اين زمينه صورت گرفت.

وي با بيان اينکه مشهد مقدس با دارا بودن يک ميليون و 200 هزار نفر جمعيت حاشيه نشين بيشترين ميزان را در اين زمينه در سطح کشور داراست خاطر نشان کرد: اين برنامه از ارديبهشت سال جاري در مناطق کم برخوردار و حاشيه شهر مشهد به عنوان نخستين دانشگاه کشور آغاز و تمامي جمعيت اين مناطق را زير پوشش قرار داده است.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اجراي برنامه تحول در حوزه بهداشت در شهرهاي 20 تا 50 هزار نفر را مرحله سوم اين برنامه عنوان کرد و گفت: با اجراي اين برنامه خدمات از شکل نيمه فعال به شکل کاملا فعال و با رويکرد پيشگيري از بيماري هاي غير واگير درآمده است.

دکتر بهرامي با بيان اينکه بر اساس تعهدات به عمل آمده تا نيمه سال 96 بايد تمامي جمعيت شهري زير پوشش دانشگاه خدمات فعال سلامت را در حوزه بهداشت دريافت کنند اظهار داشت: اين امر تنها با همدلي و تلاش تمامي مسئولان، کارکنان و مردم به طور حتم محقق خواهد شد.

وي تصريح کرد: در قالب اين برنامه تمامي گروههاي سني شامل کودکان، نوجوانان، ميانسالان و سالمندان زير پوشش برنامه هاي مراقبتي قرار مي گيرند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با بيان اينکه در حال حاضر اميد به زندگي در کشور 71 و 74 سال است اظهار داشت: با اجراي صحيح برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت به طور حتم در مدت زمان سه تا 5 ساله مي توان اميد به زندگي را در کشور به 81 و 83 سال افزايش داد.

دکتر بهرامي در پايان از مسئولان شهرستان قوچان در اجراي برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت در مناطق شهري قدرداني کرد.


آخرین اخبار