هشت درصد جمعيت کشور را سالمندان تشکيل مي دهند

  • PDF

معاون دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: هم اکنون سالمندان 8.2 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که این میزان نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش وب دا، دکتر محمدتقی یمانی در حاشیه همایش سلامت روان سالمندان که در مشهد در حال برگزاري است در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ایران یکی از پنج کشوری است که رشد جمعیت سالمندی در آن رو به افزایش است.
وی اظهار کرد: جمعیت سالمندی در ایران طی دو تا سه دهه آینده با توجه به رشد فزاینده آن، 20 درصد جمعیت کشور را تشکیل خواهد داد و اگر در این خصوص چاره اندیشی نشود با بحران مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: در قالب برنامه های طرح تحول نظام سلامت در حوزه سالمندان دو برنامه تدوین شده است که شامل برنامه ادغام یافته ارتقای سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی است.
دکتر یمانی از تدوین سند ملی سالمندان در کشور خبر داد و گفت: شورای ویژه ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پیگیری، تدوین و اجرای این سند شکل گرفته است که اکنون پیش نویس این سند آماده شده است.

لزوم توجه به مسائل روحي و رواني سالمندان
معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز طی سخنانی گفت: خشونت علیه سالمندان هم اکنون یکی از مشکلات سلامت روان در بین جمعیت سالمندی ایران است.
دکتر علی اسدی افزود: خشونت علیه سالمندان بخش های مختلفی را شامل می شود، به طوریکه حتی بی توجهی به سالمندان یکی از مشکلات در این زمینه محسوب می شود.
وی بیان کرد: به طور مثال خانواده ها به مسائل جسمی، درمان و کنترل بیماریهای سالمندان توجه ویژه ای دارند اما نسبت به مسائل روحی و روانی آنها توجهی نداشته و به همین دلیل سالمند طرد شده و خود را اضافی می داند و دچار افسردگی می شود.
معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر توجه به اصلاح سبک زندگی و کیفیت زندگی با اولویت قرار گرفتن حوزه سلامت در کشورمان از اهمیت زیادی برخوردار است.
دکتر اسدي اظهار کرد: محور برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بحث بیمارنگری به سلامت نگری و سلامت محوری تغییر یافته است و این اقدام گام بزرگی در پیشگیری از بیماریهای جسمی و روانی افراد جامعه به شمار می رود.

آخرین اخبار