تاکيد بر صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي در واحدهاي زير پوشش دانشگاه

  • PDF

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد با صدور بخشنامه اي به تمامي واحدهاي زير پوشش دانشگاه بر صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي تاکيد کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد حسين بحريني با اشاره به بخشنامه هاي معاون اول رييس جمهور و مشاور وزير و مدير کل حوزه وزارتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در خصوص " صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي" بر لزوم صرفه جويي در اين زمينه تاکيد کرد.

وي ضمن تاکيد بر رعايت کامل موارد بخشنامه توسط واحد هاي زير پوشش دانشگاه و اطلاع رساني آن به تمامي کارکنان اظهار داشت: به منظور کاهش مصرف گاز طبيعي، لازم است که تمامي واحدها نسبت به نصب و راه اندازي "سامانه پايش هوشمند موتورخانه" اقدامات لازم را به عمل آورند.

آخرین اخبار