انجام جراحي فک با استفاده از روش بيدردي القايي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

متخصصان دانشگاه علوم پزشکي مشهد با استفاده از روش بي دردي القايي توسط هيپنوتيزم موفق به انجام عمل جراحي فک شدند.

به گزارش وب دا، اين روش توسط دکتر مهدي فتحي دانشيار بيهوشي و دکتر مجيد عشق پور دانشيار جراحي فک دانشگاه علوم پزشکي مشهد بدون استفاده از داروی بیهوشی یا بیحسی(wisdom tooth extraction)  در دانشکده دندانپزشکی انجام شد.

دکتر مهدي فتحي در اين زمينه اظهار داشت: در این جراحی که در قالب طرح پژوهشی مصوب دانشگاه انجام شد ،القای هیپنوتیزم ، با القای تصویرسازی ذهنی بی دردی بدون دارو  بر روي بيمار انجام  و پس از آن توسط دکتر مجیدعشق پور دانشیار جراحی فک وتیم جراحی مورد جراحي فک قرار گرفت.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد: در اين عمل پس از فلپ برداری ،اکسترکشن دندان با موفقيت انجام شد.

دکتر فتحي تصريح کرد: در تمام  مراحل عمل جراحي بيمار بی دردی کامل داشت  و در پیگیری بیست و چهارساعت بعدازعمل نیز علامتی از درد توسط بیمار ابراز نشد.

دکتر مهدی فتحی بیان داشت این روش میتواند در بیمارانی که بهر دلیلی کنتراندیکاسیون استفاده از داروهای بیحس کننده دارند یا بدلیل ترس مفرط از اعمال دندانپزشکی با مشکل بهداشت دهان و دندان همراه میشوند بسیار کارامد باشد.آخرین اخبار