فراخوان نام نويسي در جشنواره ورزشي دهه مبارک فجر

  • PDF

به مناسبت گراميداشت دهه مبارک فجر ، جشنواره ورزشي دهه مبارک فجر در دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار مي شود.

به گزارش وب دا ، اين مسابقات با همکاري مديريت تربيت بدني و پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي مشهد در  رشته هاي فوتبال روي ميز، دارت، فريزبي، دويدن در آب، ويژه آقايان و رشته هاي داژبال(وسطي)، آمادگي جسماني، دارت، تنيس روي ميز، و دويدن در آب ويژه بانوان و پياده روي بصورت خانوادگي برگزار مي شود.

تمامي شرکت کنندگان بايد شاغل به خدمت يا بازنشسته(عضو هيات علمي، رسمي،آزمايشي، پيماني، تبصره 3 و 4) در دانشگاه علوم پزشکي بوده و علاقمندان تا ششم بهمن مي توانند نسبت به نام نويسي اقدام کنند.

تکميل و تحويل اسامي تيم تاييده شده توسط سرپرست و بالاترين مقام واحد مربوطه، ارائه کارت بيمه ورزشي و تحويل آن در زمان نام نويسي، تصوير حکم کارگزيني يا قرارداد تبصره 3 و 4، ارائه گواهي صحت و سلامت از پزشک براي تمامي اعضاي تيم و  ارائه فرم تکميلي از سوي سرپرست تيم از جمله مدارک مورد نياز نام نويسي است و سرپرستان تيم ها مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري با شماره 38828299 داخلي 2345 و 2297 تماس حاصل کنند.


آخرین اخبار