دومين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رديف يک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفت

  • PDF

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی ( Essential Science Indicator (ESI ،دومين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز در فهرست يک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفت.

به گزارش وب دا، دکتر مهرداد ایرانشاهی استاد گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی،بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی ( Essential Science Indicator (ESI در ژانویه 2016   در فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان در شاخه داروشناسی و سم شناسی قرار گرفت.

دكتر ایرانشاهی با انتشار تعداد 105 مقاله در طي ده سال گذشته و ميزان ارجاع كلي 882 و ارجاع متوسط 8.4 به ازاي هر مقاله در فهرست يك درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفته است.

دکتر ایرانشاهی تاکنون موفق به چاپ نزدیک به 135 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی شده است و کسب جوایز مختلف پژوهشی شامل رتبه سوم پانزدهمین جشنواره رازی سال 1388، محقق جوان برگزیده ازسوي وزارت بهداشت و جوایز مختلف پژوهشی در هفته پژوهش از ديگر دستاوردهاي اين استاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد به شمار مي رود.

ESI گرایشهای مختلف علوم را به 22 شاخه اصلی (از جمله فیزیک، شیمی، میکروب شناسی، ریاضی، پزشکی بالینی، داروشناسی و سم شناسی، بیوشیمی، اقتصاد و غیره) تقسیم می نماید و هر دو ماه یک بار افراد و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را بر اساس میزان ارجاع به مقالات چاپ شده آنها در بازه زمانی 10 سال گذشته رتبه بندی می کند و اسامی یک درصد برتر هر گروه را اعلام می نماید.

پیش از این نیز از دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر حسین حسین زاده استاد گروه فارماکولوژی و سم شناسی دانشکده دارو سازی در این فهرست قرار گرفته است.

آخرین اخبار