تاکيد رييس دانشگاه بر همکاري نهادهاي فرهنگي و هنري در راستاي افزايش فرهنگ سلامتي جامعه

  • PDF

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد بر همکاري نهادهاي فرهنگي و هنري در راستاي افزايش فرهنگ سلامتي جامعه تاکيد کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفي مهرابي بهار در نخستين نشست شوراي فرهنگ، هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد که با حضور برخي از مديران کل نهادها و دستگاههاي دولتي، انديشمندان و متخصصين عرصه فرهنگ و هنر و همچنين معاونين فرهنگي‌ ـ دانشجويي، بهداشت، مدير روابط عمومي و نيز نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: هدف اصلي تشکيل اين شورا استمداد از شخصيتهاي فرهنگي و هنري و همچنين مسئولين مرتبط با مقوله فرهنگ و هنر و سلامت، براي بالا بردن سطح سلامت مردم جامعه است.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي مشهد اضافه کرد: اين شورا بمنظور سياست گذاري، برنامه ريزي، نظام مند سازي و تديير طرح ها، برنامه ها و روشهاي بهره مندي از فرهنگ و هنر در ارتقاء سلامت جامعه هماهنگي بين بخشي در بهره گيري از همه ظرفيتهاي فرهنگي ـ هنري در سطح استان تشکيل شده و زير نظر شوراي عالي فرهنگ و هنر وسلامت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي ايفاي نقش خواهد کرد.

قائم مقام رئيس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور مشارکتهاي اجتماعي و سازمانهاي مردم نهاد نيز در اين نشست اظهار داشت: هر چند وزارت بهداشت در کشور و يا دانشگاههاي علوم پزشکي در استانها متولي اصلي سلامت مردم جامعه هستند، ليکن وظايف سازمانها و ارگانهاي دولتي و خصوصي و مردم نهاد هم نبايد به فراموشي سپرده شود. چرا که فراهم آوري سلامت، وظيفه همه ارکان و نهادهاي جامعه است.

دکتر خدائي افزود: ترغيب و تشويق هنرمندان و اهل فرهنگ، ارتقاء انگيزه هنرمندان و اهل فرهنگ، بهره گيري از امکانات و ظرفيتهاي فرهنگي و هنري، بهره گيري از کليه فضاهاي مذهبي، فرهنگي و هنري، بهره گيري از ظرفيت دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي استان، افزايش حساسيت و ايجاد انگيزه در مديران و در نهايت بسترسازي جهت شکوفايي، خلاقيت و نوآوري ها در بهره گيري از فرهنگ و هنر از اهداف 7 گانه شوراي فرهنگ و هنر و سلامت دانشگاههاي علوم پزشکي است.

در اين نشست مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري خراسان رضوي، معاون فرهنگي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، معاون فرهنگي ـ دانشجويي دانشگاه و چند تن از اساتيد عرصه فرهنگ و هنر نيز ضمن ابراز خرسندي و برشماري ضرورت تشکيل و آغاز بکار اين شورا ، به ايراد نظرات و پيشنهادات خود در جهت تداوم جلسات کارشناسي هرچه مفيدتر و مطلوب تر اين شورا پرداختند.