در حال ساخت بودن 11 کلينيک ويژه در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد از در حال ساخت بودن 11 کلينيک ويژه در راستاي برنامه تحول نظام سلامت در مناطق زير پوشش اين دانشگاه خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد حسين بحريني اظهار داشت: اين طرحها به منظور گسترش خدمات به شهروندان و اجراي برنامه تحول نظام سلامت در شهرهاي بردسکن، تايباد، گلبهار(چناران)، خواف، سرخس، قوچان، کاشمر، بيمارستان طالقاني مشهد، بيمارستان هاشمي نژاد مشهد، منطقه سيدي و اراضي زکريا مشهد در حال ساخت است.

وي خاطر نشان کرد: اين طرحها در مساحت بيش از 10 هزار متر مربع در مراحل تجهيز کارگاه، سفتکاري و يا بهسازي قرار دارد.

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد ساخت، توسعه و بهسازي بلوک هاي زايماني را از ديگر طرحهاي در دست اجراي اين معاونت در راستاي برنامه تحول نظام سلامت برشمرد و اظهار داشت: اين طرحها در بيمارستانهاي شهيد هاشمي نژاد، دکتر علي شريعتي، خواف، سرخس، تايباد، فريمان، کلات، چناران، درگز، قوچان، کاشمر، بردسکن، ام البنين(س)، قائم(عج) و امام رضا(ع) در حال اجراست.

دکتر بحريني خاطر نشان کرد: طرح توسعه و ساخت بلوک هاي زايماني در حال حاضر با پيشرفت 30 تا 85 درصد در بيمارستانهاي زير پوشش دانشگاه در حال اجراست.

آخرین اخبار