نقش موثر دانشجويان در اجراي طرح آموزش خودمراقبتي به بيماران

  • PDF

دبیر کمیته ی خود مراقبتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اجراي طرح آموزش خودمراقبتي به بيمار در مراکز درماني زير پوشش دانشگاه از سال 91 تا کنون اظهار داشت: اين آموزش ها با تلاش اعضاي کميته به ويژه شاخه دانشجويي در حال اجراست.

به گزارش وب دا، دکتر فاطمه حشمتي با اشاره به برتري دو بيمارستان زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حوزه آموزش خود مراقبتي به بيمار خاطر نشان کرد: دانشکده پرستاری و مامایی مشهد از زمان تشکیل  کمیته و آغاز فعالیت، تلاش های بی وقفه ای در جهت آموزش به بیمار داشته و هر ساله در کنگره آموزش به بیمار و در محورهای مختلف کنگره شرکت کرده است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با بيان اينکه کميته خود مراقبتي از سه سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده و اعضای تیم اجرایی کمیته، از میان سرپرستاران، سوپروایزرها و کارشناسان پرستاری خبره انتخاب شده اند تصريح کرد: کسب عنوان فرايند برگزيده در  هفتمين و هشتمين دوره جشنواره شهيد مطهري در زمينه هاي آموزش خود مراقبتي به بيمار و خانواده، بيماران بستري و کلينيک مشاوره پرستاري براي بيماران تحت شيمي درماني از جمله موفقيتهاي اين کميته در اين مدت به شمار مي رود.

دکتر فاطمه حشمتي افزود: طراحی و تدوین شاخص های آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده، تهیه بیش از 120 عنوان پمفلت آموزشی و 10 فیلم آموزشی توسط دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی، طراحی فرم های میزان رضایت مندی بیماران و خانواده ها از عملکرد آموزشی پرستاران، بازدید و بررسی کیفیت فعالیت های آموزشی و شرکت در سمینارها و کنگره های علمی و پژوهشی از ديگر اقدامات و دستاوردهاي اين کميته به شمارمي رود.

دبیر کمیته خود مراقبتی دانشگاه تصریح کرد: هدف از تشکیل این کمیته، برنامه ریزی و سیاست گذاری، ارتقای توانمندی پرستاران و پشتیبانی هرچه بهتر مراکز درمانی در جهت اجرای اثربخشی آموزش به بیمار است.

وی همچنین از خانم پوراسماعیل مسئول شاخه ی دانشجویی و دیگر دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی، خانم تکتم میکانیکی کارشناس کمیته و تمام اعضای کمیته ی خود مراقبتی قدرداني کرد.

گفتني است: مرکز دياليز و پيوند اعضاي دياليز منتصريه و مرکز آموزشي پژوهشي درماني خاتم الانبياء(ص) طبق استانداردهاي آموزشي به عنوان مراکز آموزشي برگزيده در حوزه آموزش به بيمار در کشور  انتخاب و در مراسمي که دوم بهمن سال جاري برگزار شد از مسئولان اين حوزه قدرداني شد.