همزمان با 17 استان کشور، رونمايي از برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

  • PDF

همزمان با 17 استان کشور، برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت  و ارائه خدمات فعال به ساکنان مناطق حاشيه شهر مشهد و 10 نقطه شهري زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد رونمايي شد.

به گزارش وب دا، اين مراسم  با حضور دکتر واعظ مهدوي معاون توسعه امور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، دکتر داوود آبادي فراهاني معاون فرهنگي دانشجويي و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد، معاون بهداشتي و جمعي از مديران و مسئولان در مرکز فرهنگي اجتماعي سردار خادم الشريعه برگزار شد.

در اين مراسم ، به طور همزمان با سراسر کشور دو هزار و 875 مرکز سلامت افتتاح و خدمات فعال بهداشتي به ساکنان مناطق حاشيه شهرها  و شهرهاي 20 تا 500 هزار نفر رونمايي شد.

دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان دانشگاهي پيشرو در اجراي ارائه خدمات فعال بهداشتي به ساکنان مناطق حاشيه، اين طرح را از ارديبهشت سال جاري به اجرا رساند و در حال حاضر 100 درصد ساکنان اين مناطق زير پوشش قرار دارند.

مدیر توسعه شبکه وارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشيه اين مراسم در گفتگو با واحد خبر وب دا اظهار داشت: طرح ارائه خدمات فعال بهداشتي به ساکنان مناطق کم برخوردار و حاشيه شهر مشهد از ابتداي امسال در قالب 12 بسته خدمتي به اجرا در آمد و بيش از يک ميليون و 150 هزار نفر از ساکنان اين مناطق زير پوشش قرار گرفتند.

دکتر محمد حسن درخشان با اشاره به زير پوشش قرار گرفتن ساکنان شهرهاي 20 تا 500 هزار نفر زير پوشش دانشگاه در اين طرح اظهار داشت: در فاز دوم اين برنامه ،بيش از 500 هزار نفر از ساکنان 10 نقطه شهري شامل چناران، فریمان، تایباد، بردسکن، درگز، گلبهار، خواف، کاشمر و قوچان از خدمات فعال بهداشتي بهره مند شدند.

مدير توسعه شبکه و ارتقاي سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: در قالب اين برنامه بسته هاي ابلاغي با محوريت سلامت روان، بهبود تغذيه جامعه، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، پيشگيري از اعتياد و خود مراقبتي اجرايي شده است.

دکتر درخشان با اشاره به تغييرات دموگرافي در سيماي شهرها و حضور بيش از 70 درصد از جمعيت کشور در نقاط شهري اظهار داشت: تا کنون ارائه خدمات بهداشتي به ساکنان مناطق شهري وحاشيه به صورت نيمه فعال انجام مي شد که با اجراي اين برنامه و با مشارکت بخش غير دولتي و نيروهاي مردمي، خدمات بهداشتي همانند مناطق روستايي به صورت فعال ارائه مي شود.

وي تعداد نيروهاي به کارگرفته شده در اين برنامه را يک هزار و 200 نفر شامل رابطين سلامت، پزشک، مدارک پزشکي، بهداشت محيط و حرفه اي، و کارشناس مامايي با مشارکت بخش خصوصي عنوان و خاطر نشان کرد: در اين برنامه کارشناسان مراقبت سلامت، پس از تشکيل پرونده سلامت خانوار، تمامي خدمات بهداشتي (صفر تا 100) را به جمعيت زير پوشش خود ارائه مي دهند.

مدیر توسعه شبکه وارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: در قالب اين برنامه ها، 64 مرکز سلامت جامعه و 159 پايگاه سلامت در مناطق حاشيه شهر و 10 نقطه شهري زير پوشش دانشگاه با مشارکت بخش دولتي و غير دولتي راه اندازي شده است و به تمامي گروههاي سني خدمات فعال را ارائه مي دهند.

دکتر درخشان در خصوص ارائه خدمات فعال به جمعيت مرکزي شهر مشهد نيز گفت: در حال حاضر کار سرشماري جمعيت شهري در مراکز شماره دو و 5 مشهد در مراحل نهايي است و بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان امسال 500 هزا رنفر از جمعيت شهر مشهد زير پوشش اين برنامه قرار مي گيرند.