در طرح تحول، خدمات به صورت فعال به گروههاي هدف ارائه مي شود

  • PDF

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ارائه خدمات به گروههاي هدف مناطق شهري را مهمترين دستاورد برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت عنوان کرد.

به گزارش وب دا، دکتر حميد رضا بهرامي در مراسم رونمايي از برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت  و ارائه خدمات فعال به ساکنان مناطق حاشيه شهر مشهد و 10 نقطه شهري زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد که با حضور دکتر واعظ مهدوي معاون توسعه امور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، دکتر داوود آبادي فراهاني معاون فرهنگي دانشجويي و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد و جمعي از مديران و مسئولان در مرکز فرهنگي اجتماعي سردار خادم الشريعه برگزار شد اظهار داشت: تا بيش از اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در مناطق شهري و حاشيه شهرها، خدمات به صورت نيمه فعال به جمعيت زير پوشش ارائه مي شد و اين در حالي است که در قالب اجراي اين برنامه، در حال حاضر خدمات با رويکرد فعال و در قالب 12 بسته ابلاغي از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي اجرايي شده است.

وي با بيان اينکه مشهد مقدس با دارا بودن حدود يک ميليون و 200 هزار نفر جمعيت حاشيه نشين بيشترين ميزان حاشيه نشيني را در سطح کشور به خود اختصاص داده است اظهار داشت: عمليات سرشماري ساکنان اين مناطق با همکاري دستگاههاي مرتبط در کمتر از دو ماه بدون هيچ مشکلي انجام و ابتداي امسال اين برنامه در حاشيه شهر مشهد،‌به عنوان نخستين دانشگاه در سطح کشور به اجرا در آمد.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با بيان اينکه بر اساس برنامه جهاني تا پايان سال 2016 تمامي کشورها بايد برنامه پوشش سلامت براي همگان با محوريت ارائه خدمات جامع با رويکرد پيشگيري از بيماري هاي غير واگير و حفاظت مالي از بيماران را به اجرا در آورند خاطر نشان کرد: اين برنامه با حمايت مسئولان بلند پايه کشور و همت و برنامه ريزي هوشمندانه وزير بهداشت از سال گذشته و پيش از برنامه جهاني در قالب برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت اجرايي شد.

دکتر حميد رضا بهرامي تصريح کرد: با اجراي  برنامه تحول نظام سلامت،تغييرات اساسي در ارائه خدمات بهداشتي به ساکنان مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از 20 هزار نفر در قالب برنامه پزشک خانواده و ارائه خدمات فعال در مناطق شهري و حاشيه شهرها ايجاد شد.

وي خاطر نشان کرد: تا پيش از آغاز برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت کمبود پزشک در مراکز متولي برنامه پزشک خانواده بيش از 38 درصد بود که با اجراي اين برنامه در حال حاضر تمامي مراکز زير پوشش داراي پزشک بوده و کمبود پزشک در مراکزي که دو تا سه پزشک نياز دارند به کمتر از شش درصد رسيده است.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد: حدود 5 سال بود که مکمل هاي دارويي به گروههاي هدف توزيع نمي شد و با اجراي اين برنامه مکمل هاي مورد نياز تامين و به گروههاي آسيب پذير در مناطق روستايي و حاشيه شهرها ارائه مي شود.

دکتر بهرامي افزود: در حال حاضر خدمات فعال بهداشتي در مناطق حاشيه شهر در قالب هشت پهنه و 66 محله ارائه مي شود و تعداد مراکز سلامت از 26 مرکز به 41 مرکز و 78 پايگاه سلامت افزايش يافته است.

وي تصريح کرد: تعداد نيروهاي خدمتي در مناطق حاشيه شهر مشهد بيش از اجراي اين برنامه 344 نفر بود که در حال حاضر به 600 نيرو افزايش يافته و خدمات فعال سلامت و مراقبتهاي بهداشتي  را به تمامي گروههاي سني خانوار ارائه مي دهند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد تصريح کرد: هدف نهايي اجراي اين برنامه اين است که حداقل 70 تا 75 درصد از جمعيت هدف از خدمات فعال سلامت بهره مند شوند.

دکتر بهرامي خاطر نشان کرد: در حال حاضر برنامه تحول نظام سلامت در مناطق حاشيه شهر مشهد و 10 نقطه شهري شامل چناران، فریمان، تایباد، بردسکن، درگز، گلبهار، خواف، کاشمر و قوچان اجرايي شده است و اميدواريم بتوانيم اين برنامه را تا پايان امسال در بخشي از مرکز شهر مشهد نيز به اجرا برسانيم.

وي با قدرداني از  حمايتهاي دولت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، رييس دانشگاه و هيات رييسه در اجراي برنامه تحول نظام سلامت تاکيد کرد: به طور حتم دستاوردهاي دو سالانه برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت و ارائه خدمات مناسب به مردم بدون همکاري، همياري و همدلي تمامي مسئولان و کارکنان به ثمر نمي رسيد.


آخرین اخبار